Artykuł sponsorowany

Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c. – sporządzanie umowy spółki

Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c. – sporządzanie umowy spółki

Założenie spółki komandytowej, komandytowej-akcyjnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z podpisaniem umowy. Aby mogła wejść w życie, musi być sporządzona przez np. Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c., w formie aktu notarialnego. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, dlatego dokument będzie zgodny z literą prawa.

Umowa spółki – Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c.

Spółka jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, ale wymaga sporządzenia umowy, która zawiera: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności PKD, wysokość wkładów finansowych. W przypadku osób fizycznych muszą ujęte informacje dotyczące każdego ze wspólników: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, adres oraz korespondencyjny; seria i nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo. U osób prawnych wymagane są: nazwa i adres firmy, NIP, REGON, numery rejestrów. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego np. przez Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c., by miała moc urzędową. Przed pojawieniem się u prawnika, należy się przygotować, by nie prowadzić zbędnych rozmów w biurze. Czynności podlegają opłacie. Taksa notarialna za sporządzenie umowy zawsze jest ustalana indywidualnie.

Dziedziczenie udziałów w spółce

Po śmierci wspólnika spółki prawa handlowego udziały są dziedziczone, podobnie jak majątek. W tym celu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe np. u Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna lub przed sądem.  Sporządzając akt notarialny spółki, warto uwzględnić tego rodzaju kwestie, by uniknąć zbędnych procedur. W sytuacji, gdy udziałowiec spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej czy komandytowo- akcyjnej umiera, zostaje ona rozwiązana. Jest jednak wyjątek, pozostali udziałowcy muszą wyrazić zgodę na przyjęcie do grupy, następcy (spadkobiercy) wspólnika. Warto więc za życia wyznaczyć osobę, by sytuacja była mniej skomplikowana. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz