Materiał Partnera

Bezpieczna utylizacja niebezpiecznych odpadów

Bezpieczna utylizacja niebezpiecznych odpadów

Stopień zagrożeń ekologicznych w ostatnich dekadach osiągnął alarmujący poziom grożący katastrofą ekologiczną. Problem dotyczy nie tylko nadmiernej emisji gazów cieplarnianych wywołanych działalnością przemysłową człowieka i hodowlą zwierząt przeznaczonych na ubój, ale także rosnącą lawinowo ilością odpadów trudno biodegradowalnych i trwale zanieczyszczające środowisko naturalne. Nie tylko wielkie korporacje i fabryki muszą zadbać o należyte usuwanie odpadów, ale także małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

Regulacje prawne gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi porządkuje wiele ustaw, rozporządzeń i przepisów, ustanawianych zarówno przez prawodawców krajowych jak i unijnych. W polskim prawie wciąż obowiązuje ogólna definicja odpadu niebezpiecznego z 2001 roku, jednak od tego czasu prawodawstwo znacznie się zmieniło i poświęca więcej uwagi zagrożeniom płynącym z ich niewłaściwego składowania i utylizacji. Spore zmiany wprowadziła ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz rozporządzenie unijne nr 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r., które w znacznym stopniu doprecyzowało definicje różnego rodzaju odpadów zagrażających człowiekowi i środowisku naturalnemu. Spore zmiany w polskim prawodawstwie wejdą w życie w bieżącym, tj. 2019 roku, i spowodują konieczność podjęcia przez małe i duże firmy kroków służących do ścisłej ewidencji odpadów oraz ich należytego usunięcia pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Profesjonalne zabezpieczenie odpadów

Do zawodów, branż i sektorów gospodarki wytwarzających odpady będące zagrożeniem dla środowiska i człowieka zaliczyć można nie tylko konglomeraty przemysłowe ale również szpitale, małe gabinety dentystyczne, weterynarzy i gospodarstwa domowe i wiele innych. Jak wyjaśniają specjaliści z firmy Trans – Med zajmującej się odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych od blisko dwudziestu lat, zaostrzające się przepisy przenoszą odpowiedzialność na  wytwórcę odpadów za ich  utylizację do samego końca procesu. Najprostszą drogą do uniknięcia dotkliwych kar jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która odbierze i odpowiednio się zajmie niebezpiecznymi pozostałościami. Należy pamiętać, że przepisy regulują usuwanie takich odpadów już na etapie ich pakowania i w większości przypadków wymagane są pojemniki lub worki z odpowiedniego tworzywa oraz w kolorze czerwonym. Odpowiednie zabezpieczenie i utylizacja odpadów nie tylko pozwoli uniknąć sankcji prawnych ale przyczyni się do powstrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawy zdrowia okolicznej ludności.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz