Awans zawodowy nauczyciela – co się zmieni?

Awans zawodowy nauczyciela – co się zmieni?
Ukończenie studiów wyższych to pierwszy krok otwierający drogę do wykonywania zawodu nauczyciela. Jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela?

Dzień Nauczyciela – krótka historia

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który potocznie zwany jest także Dniem Nauczyciela. Jest to święto zarówno oświaty, jak i szkolnictwa wyższego z długą tradycją – ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 r. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Nie tylko w Polsce obchodzi się Dzień Nauczyciela – takie święto zostało ustanowione w większości krajów na świecie, a różnica sprowadza się do daty. Zapomnieć nie można też o Światowym Dniu Nauczyciela, który jest obchodzony 5 października. A jak wygląda kariera zawodowa tych, którzy zdecydowali się uczyć w szkole?

Jak aktualnie wygląda awans zawodowy nauczycieli?

Osoby zainteresowane związaniem się z oświatą, a dokładniej chcące pracować na stanowisku nauczyciela, muszą wiedzieć, że ścieżka zawodowa takich pracowników została dokładnie określona w przepisach. W tym przypadku mowa o ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r., Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeżeli chodzi o stopnie awansu, to są one następujące: nauczyciel zaczyna swoją karierę na stanowisku nauczyciela stażysty. Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, jest on zobowiązany m.in. prowadzić zajęcia z uczniami, przy czym robi to w obecności opiekuna stażu (staż trwa 9 miesięcy). Po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stanowisku nauczyciela mianowanego. Taki staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Rok pracy, licząc od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, dzieli nauczyciela mianowanego od możliwości rozpoczęcia stażu na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Ten staż również trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Ubieganie się o awans łączy się z koniecznością złożenia u dyrektora placówki planu rozwoju zawodowego. Terminy dla poszczególnych nauczycieli zostały wskazane w przywołanych aktach prawnych.

Awans zawodowy nauczycieli – zmiany

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało spore zmiany, jeżeli chodzi o awans zawodowy nauczycieli. Przede wszystkim ma zostać wprowadzony nowy stopień awansu zawodowego, a dokładniej nauczyciel specjalista. Wydłużeniu ma ulec okres pierwszego stażu. Obecnie trwa on 9 miesięcy, a zgodnie z propozycją ma trwać do 1 roku i 9 miesięcy. W tym czasie opiekun stażysty i dyrektor placówki mają stwierdzić, czy kandydat rzeczywiście ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu i sprawdzi się jako nauczyciel.

Aktualnie awans zawodowy nauczycieli jest ściśle określony w ustawie. Na wyjątki od reguły mogą liczyć wyłącznie nauczyciele mający stopień naukowy i doświadczenie w pracy akademickiej. Wśród propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazł się pomysł zindywidualizowania długości ścieżki awansu zawodowego nauczyciela w zależności od jakości jego pracy. Jeżeli pomysł wejdzie w życie, to większy niż dotychczas udział w awansie zawodowym nauczycieli będzie miał doradca merytoryczny.

Źródło: MEN

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz