15 wyników dla: usługi notarialne

Usługi notarialne Ewa Cichowicz Kancelaria notarialna Umowy majątkowe

Od 1991 roku prowadzimy dla Państwa Kancelarię Notarialną. Nasza siedziba znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Działamy dla Państwa w dziedzinach z zakresu: prawa spadkowego, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Zapewniamy bezpieczeństwu obrotu prawnego.Zajmujemy się sporządzaniem...

Środa Śląska, Andrzeja 1a
godz. pracy
Usługi notarialne Ewa Cichowicz Kancelaria notarialna Notariusz

Zapewniamy bezpieczeństwo obrotu prawne. Od 1991 roku prowadzimy dla Państwa Kancelarię Notarialną. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem umów, aktów prawnych czy testamentów. Obsługujemy również cudzoziemców. Na stałe współpracujemy z wieloma firmami.Do zakresu naszych zadań należy również...

Środa Śląska, Andrzeja 1a
godz. pracy
Umowy notarialne

Umowy notarialne sporządzane są kiedy wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Sporządzane są w siedzibie kancelarii notarialnej Laury Ferorelli w Lublinie. Możemy wyróżnić takie rodzaje umów notarialnych, jak między innymi:umowy sprzedaży,umowy darowizny,umowy o podział majątku,umowy...

Lublin, Aleje Racławickie 10

Szukasz wykonawcy?

Napisz czego potrzebujesz, a my bezpłatnie znajdziemy fachowców w Twojej okolicy.

Dziękujemy za wysłanie zlecenia.

Oczekuj na ofertę przesłaną na wskazany e-mail

Wystąpił błąd

Spróbuj jeszcze raz później

Weksle Kancelaria Notarialna Notariusz Sylwia Gryżewska sporządzanie weksli

Weksle to dokumenty noszące znamię papierów wartościowych. Ich sporządzaniem zajmuje się kancelaria notarialna notariusz Sylwii Gryżewskiej. Najczęściej używa się ich do zabezpieczenia profesjonalnych umów. Pełnią trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze, mogą być używane jako środek płatniczy -...

Brwinów, Rynek 4
Akty prawne Ewa Cichowicz Kancelaria notarialna Notariusz

Zajmujemy się obsługą notarialną firm oraz osób prywatnych. Działamy dla Państwa od 19991 roku. Zajmujemy się sporządzaniem aktów prawnych oraz protokołów. Nasza siedziba znajduje się w Środzie Wielkopolskiej.Na żądanie stron sporządzamy projekty aktów. Porządek ze sprawami formalno - majątkowymi...

Środa Śląska, Andrzeja 1a
godz. pracy
Akty notarialne Kancelaria Notarialna Notariusz Sylwia Gryżewska czynności notarialne

Akty notarialne to dokumenty urzędowe przygotowywane przez notariusza dla potwierdzenia czynności prawnych. W kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Sylwię Gryżewską sporządzane są umowy potwierdzające takie czynności jak:sprzedaż nieruchomości,darowizna,ustanowienie użytkowania...

Brwinów, Rynek 4
Umowy deweloperskie Kancelaria notarialna Grażyna Stępień-Dygowska

Kancelaria notarialna Grażyny Stępień-Dygowskiej w Płocku sporządza na żądanie jednej ze stron umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego. Ich celem jest ustalenie pomiędzy stronami przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność - nieruchomości, jej parametrów technicznych, lokalizacji...

Płock, Kazimierza Wielkiego 9
Akty dziedziczenia Kancelaria notarialna Grażyna Stępień-Dygowska

Akty dziedziczenia, a więc akty poświadczenia dziedziczenia są sporządzane przez notariusza w celu wskazania wszystkich spadkobierców danego spadkodawcy i ich udziałów w spadku, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Akt sporządza się na podstawie oświadczeń...

Płock, Kazimierza Wielkiego 9
Testamenty Kancelaria Notarialna Notariusz Sylwia Gryżewska sporządzanie testamentów

Sporządzenie testamentu to jedna z usług oferowanych przez kancelarię notarialną notariusz Sylwii Gryżewskiej. Testamenty notarialne mają formę aktów notarialnych i muszą być sporządzone w obecności notariusza oraz spadkodawcy. Notariusz potwierdza tożsamość testatora, jego zdolność testowania oraz...

Brwinów, Rynek 4
Intercyzy Kancelaria notarialna Grażyna Stępień-Dygowska

Intercyzy, a więc umowy majątkowe między małżonkami, to umowy zawierane między małżonkami oraz osobami, które chcą wstąpić w związek małżeński, wprowadzające inny majątkowy ustrój małżeński niż ustawowo regulowany. Rodzajami intercyz są:umowy wyłączające wspólność majątkową małżonków -...

Płock, Kazimierza Wielkiego 9
Akta notarialne

Akta notarialne to dokumenty urzędowe, które potwierdzają dokonanie określonej czynności prawnej. Sporządza się je wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa, lub wynika to z woli stron. Zgodnie z polskim prawem akt notarialny powinien zawierać między innymi:dzień, miesiąc i rok sporządzenia...

Zielonki, Krakowskie Przedmieście 87
godz. pracy
Testamenty

Testamenty to dokumenty, które określa się również mianem ostatniej woli. Jest to rozporządzenie własnym majątkiem, na wypadek śmierci. Testamenty dzieli się na zwykłe i szczególne. Do testamentów zwykłych należą:testament własnoręczny,testament notarialny,testament allograficzny.Do testamentów...

Zielonki, Krakowskie Przedmieście 87
godz. pracy
Akty poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem sporządzanym przez Laurę Ferorelli z kancelarii notarialnej w Lublinie. Protokół jest spisywany przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentów. Wymaga również obecności osób, na rzecz których spadkodawca...

Lublin, Aleje Racławickie 10
Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to dokumenty, które umożliwiają ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Pozwalają na określenie, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Do zasad, według których funkcjonują księgi wieczyste, należą:domniemanie zgodności ze stanem prawnym,jawność...

Zielonki, Krakowskie Przedmieście 87
godz. pracy
Intercyzy

Intercyza jest potoczną nazwą określającą umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową. Jest dokumentem sporządzanym przez Laurę Ferorelli z kancelarii notarialnej w Lublinie. Rozdzielność majątkowa oznacza, że w małżeństwie nie ma majątku wspólnego.

Lublin, Aleje Racławickie 10
Wróć na początek strony