Opis

Zajmujemy się tyczeniem działek. Tyczenie zalicza się do podstawowego zespołu czynności pomiarowych, jakie wykonują geodeci. Ten pomiar jest realizowany na samym początku budowy, jeszcze przed faktycznym postawieniem obiektu budowlanego w terenie. Celem wykonywanych czynności pomiarowych jest wskazanie w terenie albo na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia i stabilizacji tych punktów w sposób tymczasowy, albo trwały. Oznacza to wyniesienie na grunt zaprojektowanego obiektu oraz określenie jego umiejscowienia względem sąsiadujących w terenie obiektów.

Istnieją cztery podstawowe metody tyczenia sytuacyjnego. Jest to metoda biegunowa i metoda ortogonalna, a także metody, które opierają się na przecięciach kierunków oraz wcięciach liniowych i kątowych.
Wróć na początek strony