Pomiary fotogrametryczne 1 / 1

Opis

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów fotogrametrycznych, a dokładniej pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów. W praktyce oznacza to, że w terenie wykonywane są tylko zdjęcia fotograficzne specjalistyczną kamerą, a cały proces pomiarowy jest przenoszony do biura. Fotogrametria to metoda niezwykle obiektywna. Zarejestrowany obraz ma znacznie więcej treści niż zostałoby to odzwierciedlone tradycyjnym pomiarem.

Wróć na początek strony