Księgi wieczyste 1 / 1
Zielonki, Krakowskie Przedmieście 87
Pn.-Pt.: 09:00-15:00

Opis

Księgi wieczyste to dokumenty, które umożliwiają ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Pozwalają na określenie, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. 

Do zasad, według których funkcjonują księgi wieczyste, należą:

  • domniemanie zgodności ze stanem prawnym,
  • jawność formalna,
  • pierwszeństwo praw wpisanych,
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Tego rodzaju pisma prowadzone są dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla ograniczonych praw rzeczowych. 

Wróć na początek strony