Księgi handlowe 1 / 1

Opis

Księgi handlowe prowadzone są przez biuro rachunkowe Doroty Wiszowatej dla osób fizycznych oraz spółek, w tym przede wszystkim spółek komandytowych, jawnych oraz z o.o. Księgowa pomaga opracowywać i wdrażać zakładowy plan kont oraz opracowywać przejrzystych zasad polityki rachunkowości.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wypełnia też takie zadania, jak między innymi:

  • kontrolowanie dokumentów pod względem kasowym i rachunkowym,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów,
  • sporządzanie zeznań rocznych.
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych,

Pomaga również w ustalaniu wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokości należnego i naliczonego podatku VAT. Ponadto oferuje zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysku i strat.

Wróć na początek strony