Inwentaryzacja geodezyjna 1 / 5
Inwentaryzacja geodezyjna 2 / 5
Inwentaryzacja geodezyjna 3 / 5
Inwentaryzacja geodezyjna 4 / 5
Inwentaryzacja geodezyjna 5 / 5

Opis

Biuro geodezyjno-projektowe, którego właścicielką jest Izabela Dąbrowska, ma siedzibę w Mogilnie, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Świadczy  usługi od 2008 roku. Wyróżnia się dokładną oraz terminową realizacją zleceń. Zaprasza do zapoznania się ze szczegółami oferty. 

Firma zapewnia geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która niezbędna jest, aby inwestor mógł zgłosić zakończenie budowy oraz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. 

Do oferty wliczają się:

  • podziały działek,
  • rozgraniczenia działek, 
  • wytyczanie w terenie granic działek,
  • wznowienia granic nieruchomości, 
  • wytyczanie obiektów budowlanych,
  • mapy do celów projektowych i prawnych,
  • geodezyjna obsługa budowy
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń

Zachęca do kontaktu i podjęcia współpracy. 

Wróć na początek strony