Dokumentacje geotechniczne N - GEO Michał Niedziółka 1 / 1

Dokumentacje geotechniczne N - GEO Michał Niedziółka

Zapytaj o cenę

Opis

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej dla budownictwa:

• badanie podłoża w celu posadowienia obiektów:
- mieszkalnych: budownictwo jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe itp.
- przemysłowych i handlowych: hale magazynowe, centra handlowe, budynki usługowe itp.
- użyteczności publicznej: szkoły, urzędy, kościoły, hale sportowe itp.
- infrastruktury drogowej i kolejowej: drogi, mosty, wiadukty, tory kolejowe, sieci kanalizacyjne itp.
- specjalnych: elektrownie wiatrowe, lądowiska, rurociągi itp.
• ocena warunków gruntowo-wodnych
• badania podłoża dla projektowanych ekologicznych oczyszczalni ścieków
• odbiory wykopów budowlanych
• kontrola zagęszczenia gruntu
• nadzór geologiczny nad inwestycjami
• porady i konsultacje

W celu sporządzenia opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonujemy:

•wiercenia
•sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH
•sondowania statyczne CPT, CPTU
•badania lekką płytą dynamiczną
•badania VSS
•badania laboratoryjne gruntów

Wróć na początek strony