Akta notarialne 1 / 1
Zielonki, Krakowskie Przedmieście 87
Pn.-Pt.: 09:00-15:00

Opis

Akta notarialne to dokumenty urzędowe, które potwierdzają dokonanie określonej czynności prawnej. Sporządza się je wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa, lub wynika to z woli stron. 

Zgodnie z polskim prawem akt notarialny powinien zawierać między innymi:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu,
  • miejsce sporządzenia aktu,
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpis notariusza.
Taki dokument sporządza się w języku polskim. Notariusz przechowuje go przez okres 5 lat, w którego czasie nie można wydawać go poza kancelarię. Później oryginały przekazuje się do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego. 
Szukamy klientów

Masz za mało klientów? Podpowiadamy, jak ich zdobyć!

Reklamuj się u nas
Wróć na początek strony