446 wyników dla: miejski osrodek pomocy spolecznej

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną, a także zabezpieczanie ... więcej

Urząd Miasta i Gminy

... spektakle i ciekawe konkursy. Znajduje się tutaj także Urząd Stanu Cywilnego, a także Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym pomagamy potrzebującym w trudnych sytuacjach. Do zadań urzędu należą również sprawy takie jak: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, a także ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna. Urząd ... więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Podejmujemy starania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb niezbędnych do godnego życia. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem dla rodzin . Zajmujemy się także przyznawaniem świadczeń socjalnych ... więcej
Pt. 08:00-16:00

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ... więcej
Pt. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku, Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ... więcej
Pt. 07:30-15:30

Gmina Kostrzyn

Miasto Kostrzyn liczy 765 lat. Gmina Kostrzyn położona jest w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim. Miasto jest prężnie działającym ośrodkiem o charakterze usługowym, kulturowym i sportowym. Przebiega tu trasa kolejowa, łącząca Berlin, Poznań i Warszawę. Przez wschodnią część gminy biegnie ... więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem naszej działalności jest świadczenie pomocy społecznej . Podejmujemy działania mające na celu wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych często z trudną sytuacją materialną. Pomagamy najuboższym, przyznając im pomoc rzeczową. Zajmujemy się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, dodatków ... więcej
Pt. 07:30-14:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizujemy i koordynujemy działania na rzecz osób, które potrzebują wsparcia, w tym też dla rodzin z dziećmi, seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych. Udzielamy pomocy społecznej wszystkim potrzebującym. Oferujemy pomoc w postaci zasiłków okresowych i celowych, udzielania schronienia ... więcej

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy dla osób uzależnionych . Specjalizujemy się w prowadzeniu grup wsparcia oraz zajęć indywidualnych i grupowych. Nie ma osoby, która nie otrzymałaby od nas pomocy. Zakres naszych działań obejmuje: prowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami uzależnionymi, pomaganie ofiarom ... więcej
Pt. 07:00-15:00

Starostwo Powiatowe

Do obowiązków naszego Urzędu Starostwa należy zajmowanie się sprawami związanymi z poprawną działalnością powiatu. Nieustannie dążymy do realizowania wyznaczonych celów. Przyczyniamy się do rozwoju publicznej edukacji, kultury i ochrony jej dóbr, a także do promocji i ochrony zdrowia. Zapewniamy też kompleksową pomoc społeczną ... więcej
Pt. 07:30-15:30
Pt. 07:00-15:00
Pt. 07:30-15:30
Pt. 07:00-15:00
Pt. 07:30-15:30
Pt. 07:30-15:30
Pt. 07:30-19:00
Pt. 08:30-15:30
Pt. 07:30-13:30
Pt. 07:30-15:30
Pt. 07:00-15:00
Pt. 07:00-15:00
Pt. 07:30-15:30
Pt. 08:00-17:00
Pt. 08:00-16:00