469 wyników dla: miejski osrodek pomocy spolecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Podejmujemy starania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb niezbędnych do godnego życia. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem dla rodzin. Zajmujemy się także przyznawaniem świadczeń socjalnych ...
Cz. 08:00-16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizujemy i koordynujemy działania na rzecz osób, które potrzebują wsparcia, w tym też dla rodzin z dziećmi, seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych. Udzielamy pomocy społecznej wszystkim potrzebującym. Oferujemy pomoc w postaci zasiłków okresowych i celowych, udzielania schronienia ...

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną, a także zabezpieczanie ...

Starostwo Powiatowe

Do obowiązków naszego Urzędu Starostwa należy zajmowanie się sprawami związanymi z poprawną działalnością powiatu. Nieustannie dążymy do realizowania wyznaczonych celów. Przyczyniamy się do rozwoju publicznej edukacji, kultury i ochrony jej dóbr, a także do promocji i ochrony zdrowia. Zapewniamy też kompleksową pomoc społeczną ...
Cz. 07:30-15:30

Urząd Miejski w Świeciu

... się w 2010 roku. Ta przebudowa i reorganizacja miała na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności odnawianego obszaru miejskiego oraz zapewnienie miejsca pracy. Na terenie gminy istnieją ponadto ważne jednostki organizacyjne, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza. Zapraszamy do tego urokliwego, małego ...
Cz. 07:30-15:30

Urząd Miejski w Zakliczynie

... jednostki organizacyjne,w tym także placówki oświatowe, taki jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Zakliczyńskie Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna , Zakład Usług Komunalnych , Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu ...

Urząd Miejski

Urząd Miejski to instytucja, na której spoczywa obowiązek administrowania miastem i terenami przyległymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wiemy, jak postąpić w różnych sytuacjach. Dbamy o rozwój społeczno-gospodarczy Bielawy. Zakres naszych obowiązków obejmuje sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi ...

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ...
Cz. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku, Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ...
Cz. 07:30-15:30

Gmina Kostrzyn

... działający ośrodek o charakterze, usługowym, kulturalnym i sportowym. Co roku odbywają się tu liczne imprezy, które przyciągają wiele osób: m.in. święto miasta Kurdesz Kasztelański, bieg na dystansie 10 km Kurdeszowa (za) Dyszka (www.kurdeszowazadyszka.pl), zawody jeździeckie "Błękitna Wstęga" Wielkopolski, maraton rowerowy MTB. Funkcjonuje ...

Urząd Gminy Lubasz

Jednym z najsilniejszych atutów naszej gminy jest leśnictwo . Połowa powierzchni to lasy, które sprzyjają rozwojowi turystyki i przyciągają amatorów aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy znajduje się czyste jezioro, nad którym turyści chętnie spędzają urlopy wakacyjne. Dbamy o naszych mieszkańców i nieustannie się rozwijamy organizując różnego ...
Cz. 07:30-15:30

Urząd Miejski

W naszej gminie istnieje wiele szkół, w tym liceum ogólnokształcące, gimnazjum oraz szkoła muzyczna. Prowadzimy gminny ośrodek kultury. Jako urząd miejski z Błażowa dumnie wspieramy naszą gminę, aby prężnie działała. Wśród organizacji społecznych prowadzimy Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń oraz stowarzyszenia kulturalno ...

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy dla osób uzależnionych . Specjalizujemy się w prowadzeniu grup wsparcia oraz zajęć indywidualnych i grupowych. Nie ma osoby, która nie otrzymałaby od nas pomocy. Zakres naszych działań obejmuje: prowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami uzależnionymi, pomaganie ofiarom ...
Cz. 07:00-15:00

Urząd Gminy w Jeżowie

... gminy sprawują pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Do obowiązków urzędu należy między innymi nadzór nad: Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rolnictwem, gospodarką odpadami, ochroną środowiska, W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu przez sekretariat. Zapraszamy!
Cz. 07:30-15:30

Urząd Gminy

Czudec jest głównym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym całej gminy, która została utworzona w 1973 roku. Obszar gminy charakteryzuje się wieloma walorami turystycznymi - przede wszystkim głównym atutem jest górskie ukształtowanie terenu. Znajduje się tu bardzo dużo kompleksów leśnych, w których występuje wiele gatunków ...
Cz. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Zajmujemy się niesieniem profesjonalnej pomocy mieszkańcom gminy w sprawach urzędowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzą, dzięki czemu możemy zapewnić, że służymy dobrą radą oraz rzetelną informacją. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która składa się z urzędników, którzy dołożą wszelkich starań ...
Cz. 07:00-15:00

Urząd Gminy Wielka Wieś

... , ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej , w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, porządku publicznego i bezpieczeństwa ...
Cz. 08:00-16:00
Cz. 07:00-15:00
Cz. 07:00-15:00
Cz. 07:30-15:30
Cz. 07:00-15:00
Cz. 07:00-15:00
Cz. 07:30-15:30