442 wyniki dla: miejski osrodek pomocy spolecznej

Urząd Miasta i Gminy

... spektakle i ciekawe konkursy. Znajduje się tutaj także Urząd Stanu Cywilnego, a także Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym pomagamy potrzebującym w trudnych sytuacjach. Do zadań urzędu należą również sprawy takie jak: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, a także ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna. Urząd ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Podejmujemy starania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb niezbędnych do godnego życia. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem dla rodzin . Zajmujemy się także przyznawaniem świadczeń socjalnych ...
Śr. 08:00-16:00

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku i Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ...
Śr. 07:30-15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem naszej działalności jest świadczenie pomocy społecznej . Podejmujemy działania mające na celu wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych często z trudną sytuacją materialną. Pomagamy najuboższym, przyznając im pomoc rzeczową. Zajmujemy się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, dodatków ...
Śr. 07:30-15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek udziela pomocy społecznej potrzebującym. Formy miejskiej pomocy społecznej są następujące: -przyznawanie i wypłacanie zasiłków, które mogą mieć charakter zasiłków okresowych i celowych, a także specjalnych -udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym - świadczenie usług ...

Starostwo Powiatowe

... również kompleksowe usługi związane z pomocą społeczną oraz polityką prorodzinną, a także wspieraniem osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się także transportem i rozwojem dróg publicznych oraz sprawami geodezyjnymi i dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. W ramach struktury naszego urzędu działają różne wydziały, gwarantujące dbałość o sprawy ...
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-19:00
Śr. 09:00-14:00
Śr. 07:30-17:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-16:00
Śr. 08:00-17:00
Śr. 08:00-16:00
Śr. 08:00-17:00
Śr. 08:00-16:00
Śr. 08:00-17:00