446 wyników dla: miejski osrodek pomocy spolecznej

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną, a także zabezpieczanie ...

Urząd Miasta i Gminy

... spektakle i ciekawe konkursy. Znajduje się tutaj także Urząd Stanu Cywilnego, a także Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym pomagamy potrzebującym w trudnych sytuacjach. Do zadań urzędu należą również sprawy takie jak: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, a także ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna. Urząd ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Podejmujemy starania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb niezbędnych do godnego życia. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem dla rodzin. Zajmujemy się także przyznawaniem świadczeń socjalnych ...
Śr. 08:00-16:00

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku, Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy Lubasz

Jednym z najsilniejszych atutów naszej gminy jest leśnictwo . Połowa powierzchni to lasy, które sprzyjają rozwojowi turystyki i przyciągają amatorów aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy znajduje się czyste jezioro, nad którym turyści chętnie spędzają urlopy wakacyjne. Dbamy o naszych mieszkańców i nieustannie się rozwijamy organizując różnego ...
Śr. 07:30-15:30

Gmina Kostrzyn

... działający ośrodek o charakterze, usługowym, kulturalnym i sportowym. Co roku odbywają się tu liczne imprezy, które przyciągają wiele osób: m.in. święto miasta Kurdesz Kasztelański, bieg na dystansie 10 km Kurdeszowa (za) Dyszka (www.kurdeszowazadyszka.pl), zawody jeździeckie "Błękitna Wstęga" Wielkopolski, maraton rowerowy MTB. Funkcjonuje ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem naszej działalności jest świadczenie pomocy społecznej . Podejmujemy działania mające na celu wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych często z trudną sytuacją materialną. Pomagamy najuboższym, przyznając im pomoc rzeczową. Zajmujemy się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, dodatków ...
Śr. 07:30-15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizujemy i koordynujemy działania na rzecz osób, które potrzebują wsparcia, w tym też dla rodzin z dziećmi, seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych. Udzielamy pomocy społecznej wszystkim potrzebującym. Oferujemy pomoc w postaci zasiłków okresowych i celowych, udzielania schronienia ...

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy dla osób uzależnionych . Specjalizujemy się w prowadzeniu grup wsparcia oraz zajęć indywidualnych i grupowych. Nie ma osoby, która nie otrzymałaby od nas pomocy. Zakres naszych działań obejmuje: prowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami uzależnionymi, pomaganie ofiarom ...
Śr. 07:00-15:00

Starostwo Powiatowe

Do obowiązków naszego Urzędu Starostwa należy zajmowanie się sprawami związanymi z poprawną działalnością powiatu. Nieustannie dążymy do realizowania wyznaczonych celów. Przyczyniamy się do rozwoju publicznej edukacji, kultury i ochrony jej dóbr, a także do promocji i ochrony zdrowia. Zapewniamy też kompleksową pomoc społeczną ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy Wojcieszków

... funkcjonują szeroko rozwinięte w koła łowieckie, dzięki znajdującym się wokół rozległym lasom. Urząd gminy świadczy pomoc wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta i okolic.
Śr. 07:45-15:45

Urząd Miejski w Świeciu

... się w 2010 roku. Ta przebudowa i reorganizacja miała na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności odnawianego obszaru miejskiego oraz zapewnienie miejsca pracy. Na terenie gminy istnieją ponadto ważne jednostki organizacyjne, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza. Zapraszamy do tego urokliwego, małego ...
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:15-15:00
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:00-15:00
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:30-15:30
Śr. 07:00-15:00