• Co to jest turystyka?

    Turystyka jest to wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania w celu wypoczynkowym, poznawczym, zdrowotnym, religijnym lub innym na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

  • Co to jest turystyka wiejska?

    Jest to inaczej agroturystyka, czyli turystyka uprawiana na terenach wiejskich. Turystyka wiejska służy poprawie jakości życia gospodarzy i jest przyjazna środowisku.

  • Jakie rodzaje turystyki wyróżniamy?

    Turystykę możemy podzielić na turystykę biznesową, poznawczą, wypoczynkową, religijną, zdrowotną itd. UNWTO wyróżnia z kolei turystykę krajową, przyjazdową, wyjazdową, wewnątrzkrajową, narodową i międzynarodową.

  • Pokaż więcej

2,579 wyników dla: turystyka

Wróć na początek strony