• Co to jest serwer?

    Serwer jest to program, który świadczy usługi na rzecz innych programów korzystających z innych komputerów w jednej sieci. Serwerem zwykle określa się komputer, który udostępnia zasoby i dane innymi komputerom.

  • Co to jest serwer proxy?

    Serwer proxy, inaczej serwer pośredniczący, jest to taki serwer, który ma zainstalowane odpowiednie oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie operacji w imieniu użytkownika.

  • Co to są urządzenia sieciowe?

    Urządzenia sieciowe są to urządzenia, które pozwalają na wymianę danych między komputerami. Są to modemy, karty sieciowe, przełączniki, punkty dostępowe, routery, zapory sieciowe.

  • Pokaż więcej

2,867 wyników dla: serwery i urządzenia sieciowe

Wróć na początek strony