• Co to jest rolnictwo towarowe?

    Rolnictwo towarowe to rolnictwo, które dużej mierze wykorzystuje ziemię i siłę roboczą, by osiągnąć jak najwięcej produktów i dostarczyć je na rynek polski i zagraniczny. W ten sposób możliwe jest pokrycie potrzeb żywnościowych większości społeczeństwa.

  • Jakie są typy rolnictwa towarowego?

    Gospodarstwa towarowe można podzielić na trzy typy - rolnictwo małotowarowe, rolnictwo średniotowarowe oraz rolnictwo wielkotowarowe (inaczej wysokotowarowe lub intensywne).

  • Co to jest rolnictwo wysokotowarowe?

    Rolnictwo wysokotowarowe, określane również jako wielkotowarowe lub intensywne, jest systemem produkcji rolniczej, którego celem jest pozyskanie jak najwyższej ilości plonów przy wykorzystaniu dużego nakładu pracy oraz finansów. W rolnictwie wysokotowarowym stosuje się maszyny wysokiej jakości oraz profesjonalne techniki i nawozy.

  • Pokaż więcej

58 wyników dla: rolnictwo

Wróć na początek strony