• Z czego składa się projekt budowlany?

    Projekt budowlany powinien składać się z dwóch części, powinien zawierać właściwy projekt domu oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu. Części te składają się z opisów i rysunków, które oznaczone są datą i podpisane przez wykonawców.

  • Co powinien zawierać projekt budowlany?

    Projekt budowlany powinien zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, przekroje, elewacje, rysunki podstawowe w skali do 1:100, rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych, a także część opisową zawierającą dane na temat posadowienia budynku, wykorzystanych materiałów, konstrukcji domu, rozwiązań instalacyjnych. Projekt zawiera również informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

  • Co zawiera projekt budowlany zamienny?

    Projekt budowlany zamienny zawiera oświadczenie projektantów, informacje o projektowanych zmianach, dokumenty formalno-prawne, opis techniczny, część rysunkową, informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz kopie dokumentów.

  • Pokaż więcej
Wróć na początek strony