Muzea

Muzeum Architektury
Muzeum Architektury
Wrocław, Bernardyńska 5
Muzeum Architektury jest jedyną tego typu placówką w Polsce. Powstało w 1965 roku, mieści się w zabytkowych zabudowaniach dawnego klasztoru bernardynów, pochodzących z XV wieku. Muzeum zajmuje się gromadzeniem zabytków architektury (głównie detali architektonicznych i wyposażenia), dokumentacji, a także organizacją wykładów i inną działalnością edukacyjną. W zbiorach Muzeum znajduje się wiele bezcennych zabytków, m.in. gotyckie rzeźby drewniane i kamienne oraz witraże.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Wrocław, Krasińskiego 1
Wrocławskie Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się w zabytkowym gmachu Poczty Głównej. Jego zbiory podzielone zostały na sześć wystaw. Każda z nich przedstawia inne zagadnienie: historię Poczty Polskiej, polskie znaczki pocztowe, a także eksponaty związane z telegrafem i telefonem. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, m.in. lekcje muzealne i warsztaty plastyczne. Na terenie placówki działa także sklep, gdzie możemy nabyć wydawnictwa i pamiątki muzealne.
Panorama Racławicka
Panorama Racławicka
Wrocław, Jana Ewangelisty Purkyniego 11
Panorama Racławicka to malowidło o wymiarach 15x114 m, które jest przykładem XIX-wiecznej kultury masowej. To pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Jego pomysłodawcą był Jan Styka, lwowski malarz, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka, wybitnego batalistę. Malowidło przedstawia bitwę pod Racławicami (1794 r.), będącą epizodem powstania kościuszkowskiego. Malarze ukazali zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez gen. Aleksandra Tormasowa. Dzięki zastosowaniu specjalnej perspektywy, wyjątkowego oświetlenia oraz uzupełnieniu tego olejnego dzieła sztucznym terenem, widz przenosi się w inną rzeczywistość.
Muzeum Archeologiczne
Wrocław, Cieszyńskiego 9
Wrocławskie Muzeum Archeologiczne jest oddziałem Muzeum Miejskiego. Znajduje się w zabytkowym budynku Arsenału Miejskiego i należy do najstarszych tego typu placówek w Europie. W zbiorach znajdują się zabytki archeologiczne związane głównie z prahistorią Śląska. Ekspozycja podzielona jest na cztery stałe wystawy, ukazujące różne okresy w dziejach. W zbiorach Muzeum znajduje się wiele cennych, unikatowych zabytków archeologii, a także archiwa, w tym dokumentacja i fotografie.
Muzeum Archidiecezjalne
Wrocław, pl. Katedralny 16
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu powstało w 1896 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się gromadzeniem i eksponowaniem zabytków sztuki, głównie sakralnej. Siedziba muzeum mieści się przy placu Katedralnym, w centrum miasta. W zbiorach placówki znajduje się wiele unikatowych zabytków, m.in. średniowieczne drewniane płaskorzeźby, kielichy mszalne i monstrancje z różnych epok, szaty liturgiczne z 1250 roku, a także ornaty pochodzące z różnych państw europejskich.
Muzeum Etnograficzne
Wrocław, Traugutta 111/113
Muzeum Etnograficzne jest oddziałem wrocławskiego Muzeum Narodowego. Mieści się ono w dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich. Placówka zajmuje się gromadzeniem i ekspozycją przedmiotów i dokumentów związanych z etnografią dolnośląską. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną pod postacią lekcji muzealnych. Możemy tu również nabyć wydawnictwa związane z etnografią.
Muzeum Militariów
Wrocław, Cieszyńskiego 9
Muzeum Militariów jest oddziałem Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Mieści się w zabytkowym budynku Arsenału Miejskiego, pochodzącym z XV wieku, który dzieli z Muzeum Archeologicznym. Placówka gromadzi przedmioty związane z wojskowością. Eksponaty mieszczą się na czterech stałych wystawach tematycznych (Broń Dawna, Broń Palna, Hełmy Wojskowe, Broń Biała). W zbiorach muzeum znajduje się wiele ciekawych zabytków, w tym szable, pałasze, mundury i hełmy. Możemy także podziwiać tu bogatą kolekcję broni palnej, od pistoletów skałkowych po ciężkie karabiny maszynowe z okresu II wojny światowej.
Muzeum Narodowe
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocławskie Muzeum Narodowe, utworzone w 1947 roku, mieści się w dawnym gmachu Rejencji, zbudowanym według projektu Karla Friedricha Endella. Zajmuje się gromadzeniem i eksponowaniem dzieł sztuki. Zbiory podzielono na cztery wystawy stałe (Sztuka śląska XII-XVI w., Sztuka śląska XVI-XIX w., Sztuka polska XVII-XIX W., Polska sztuka współczesna). Możemy tu podziwiać dzieła m.in. Aleksandra Gierymskiego. Oddziałem Muzeum Narodowego jest Panorama Racławicka, czyli rotunda mieszcząca wielkie dzieło malarskie, przedstawiające bitwę pod Racławicami.
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Wrocław, Rynek
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej jest oddziałem wrocławskiego Muzeum Miejskiego. Znajduje się w zabytkowym Starym Ratuszu, który sam w sobie jest wielką atrakcją placówki. W zbiorach znajdują się obrazy, rzeźby i biżuteria związane z mieszczaństwem śląskim. Obok Sali Wielkiej, w dawnej kaplicy, zwanej dziś Salą Książęcą eksponowane są wyroby ze srebra, wykonane w warsztatach wrocławskich mistrzów złotniczych, a w Sali Mieszczańskiej podziwiać można Galerię Sławnych Wrocławian.