Każda branża posiada własny słownik pojęć. W przypadku turystyki i podróży słownictwo nie jest tak skomplikowane jak w przypadku księgowości czy prawa. Niemniej jednak nie każdy zna znaczenie takich słów jak np. aparthotel, hotel butikowy, concierge, destynacja. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, znajdujesz się we właściwym miejscu.

Z myślą o turystach opracowaliśmy słownik pojęć związanych z branżą turystyczną. Znajdziesz tutaj najbardziej popularne słownictwo, które używane jest przez pracowników biur podróży, pracowników hoteli i innych obiektów noclegowych oraz pracowników lotnisk. Korzystaj ze słownika zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki słownikowi znacznie łatwiej porozumiesz się ze specjalistami w tej branży i będziesz mówić ich "językiem".

Słownik

 • Agent turystyczny - Jest to przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na pośredniczeniu w podpisywaniu umów o świadczenie usług turystycznych w odniesieniu do różnorodnych organizatorów turystyki.
 • Agroturystyka (też turystyka na terenach wiejskich) - To różnorakie formy aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, np. pobyty w rolniczych gospodarstwach, imprezy folklorystyczne czy też rzemiosło ludowe.
 • Aparthotel - Z ang. apartment i hotel. Jest to cały kompleks apartamentów-mieszkań, który funkcjonuje na podobnych zasadach jak hotel (w zakresie sposobu wynajmowania). Elementem odróżniającym aparthotel od standardowego hotelu jest przede wszystkim rodzaj oferowanego zakwaterowania - poza sypialnią oraz łazienką zawiera dodatkowe lokum, jak np. w pełni wyposażony salon, kuchnię.
 • Atrakcje turystyczne - Są to przede wszystkim walory, dobra i wartości turystyczne, które występują w stanie naturalnym bądź przystosowanym przez ludzi do korzystania przez wycieczkowiczów. Do atrakcji zaliczyć można m.in.: obiekty, obrzędy, jak też kulturę materialną i niematerialną itp.
 • Baza noclegowa - Jest to jeden z ważniejszych elementów zagospodarowania turystycznego. W skład bazy noclegowej wchodzą różnego pokroju obiekty noclegowe oraz urządzenia towarzyszące, pozwalające wycieczkowiczom na przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania. Struktura baz noclegowych w konkretnych miastach zależy od uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.
 • Concierge - Pod tym pojęciem kryją się usługi polegające na organizowaniu dowolnych świadczeń na indywidualne życzenie klienta. Przykładem tego rodzaju usług jest m.in. organizacja biletów na wybrane imprezy sportowe czy kulturalne, jak również rezerwacja stolika w restauracji oraz wynajęcie i podstawienie samochodu z kierowcą.
 • Condohotel - Jest to nowa forma inwestycji. Hotel condo to obiekt administrowany i zarządzany przez operatora hotelowego, aczkolwiek każdy osobny pokój czy apartament (znajdujący się w hotelu) stanowi własność osoby prywatnej (ew. firmy).
 • Destynacja - Z języka angielskiego destination, czyli cel, przeznaczenie. Jest to docelowe miejsce podróży wycieczkowicza, kraj odwiedzin turysty.
 • Kemping - To obiekt turystyczny, który jest położony na większym terenie, jest strzeżony i ogrodzony. Na tym terenie turyści zatrzymują się na pobyt w namiotach, przyczepach kempingowych; mogą również korzystać z domków turystycznych i innych obiektów stałych znajdujących się na terenie kempingu.
 • Kwatery prywatne - Są to obiekty mieszkalne przeznaczone do dyspozycji turystów. Wynajmowane są do celów noclegowych za określoną z góry kwotę pieniędzy.
 • Odprawa lotnicza - Załatwienie formalności związanych z wyjazdem osób bądź też wysyłaniem towarów albo odlotem samolotu. Odprawa lotnicza może być dokonana na miejscu - na lotnisku bądź przez internet.
 • Przewodnik turystyczny - Jest to osoba, której zadaniem jest oprowadzanie turystów po określonym obszarze terytorialnym, a ponadto fachowe udzielanie informacji o kraju, miastach, obszarach oraz obiektach turystycznych.
 • Ruch turystyczny - Jest to zjawisko mające charakter społeczno-ekonomiczny, którego istotą są dobrowolne, czasowe podróże podejmowane przez uczestników ruchu turystycznego. Wyjazdy te spełniają potrzeby i cele rekreacyjne, poznawcze, zdrowotne oraz rozrywkowe turysty.
 • Rynek turystyczny - Jest to proces istniejący między sprzedawcą a nabywcą; przedmiotem wymiany jest wszystko to, co można zaoferować nabywcy, by ten zaspokoił swe pragnienia i oczekiwania dotyczące wyjazdu turystycznego.
 • Spa - To skrót od łacińskiego "sanus per aquam" albo "sanitas per aquam", a oznacza on "do zdrowia za przyczyną wody". Spa definiowane jest jako korzystanie z wody - przede wszystkim leczniczej, w różnorodnych formach, np. sauna, masaże wodne czy też kąpiele w wodzie leczniczej bądź termicznej.
 • Szlak turystyczny - Jest to nic innego jak trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi znakami (umieszczanymi na drzewach czy słupach) ułatwiającymi przemieszczanie się turystom.
 • Turystyka aktywna - To turystyka realizowana dla regeneracji sił fizycznych oraz psychicznych. Uwzględnia rekreację przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego, np. góry, jeziora, jak również imprez turystyki uwzględniającej różne typy specjalistycznych zainteresowań, np. turystykę etniczną.
 • Turystyka uzdrowiskowa - To wyjazdy związane przede wszystkim z kuracją sanatoryjną, rehabilitacją, jak również leczeniem uzdrowiskowym; pobyty w określonych obiektach uzdrowiskowych związane są z zabiegami przyrodoleczniczymi świadczonymi po konsultacji lekarskiej.
 • Ubezpieczenie turystyczne - To umowa, która gwarantuje jak najpełniejszą ochronę i pomoc osobom przebywającym na wyjeździe. Zakres polisy ubezpieczeniowej jest zależny od powodu wyjazdu (np. urlop) oraz formy spędzania czasu (np. leniwy wypoczynek czy rekreacyjne uprawianie sportów). Ubezpieczenie turystyczne może składać się również z dodatkowych opcji, np. kosztów leczenia, NNW, OC czy kosztów ratownictwa i poszukiwania na wodzie i w górach.
 • Uzdrowisko - Miejscowość bądź jej określona część, w której są udokumentowane warunki do lecznictwa poprzez zastosowanie leczniczych właściwości złóż mineralnych czy źródeł wód. Uzdrowisko zatrudnia wykwalifikowane zespoły pracowników, lekarzy i posiada specjalne urządzenia.
 • Wellness - Jest to nowoczesna filozofia i kierunek medycyny alternatywnej, który opracował dr Halbert Dunn. Termin ten to nic innego jak zdrowy tryb życia, który zapewnić mają: zbilansowany jadłospis, aktywność fizyczna oraz relaks.
 • Zabytki - To różnorodne wytwory działalności człowieka, które są świadectwem przeszłych epok (pamiątki z przeszłości), a ponadto posiadają wartość historyczną, naukową oraz artystyczną bądź emocjonalną.