O Poznaniu

Poznań leży w zachodniej części Polski, na Pojezierzu Wielkopolskim. Stanowi centralną cześć aglomeracji poznańskiej, granicząc bezpośrednio z Luboniem i Swarzędzem. Przecinają go drogi krajowe oraz autostrada A2.

Przez Poznań przepływają dwie łączące się tu rzeki - Warta i Cybina. Pierwotnie na Warcie znajdowało się wiele naturalnych wysp, ale do dziś przetrwał jedynie Ostrów Tumski, gdyż przez stulecia stopniowo regulowano bieg rzeki, zasypując jej odnogi.

W granicach miasta znajdują się aż cztery duże jeziora, ze słynną Maltą na czele. Poznań otaczają piękne obszary leśne - Wielkopolski Park Narodowy, Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka", Rogaliński Park Krajobrazowy, a także Rezerwat Meteoryt Morasko czyli obszar wokół siedmiu kraterów meteorytowych na stoku najwyższego wzniesienia w Poznaniu Góry Moraskiej.

Dowiedz się więcej o Poznaniu

Historia

Pierwsi osadnicy pojawili się w okolicach dzisiejszego Poznania już w epoce paleolitu. Miasto w latach 966-1034 stało się stołecznym grodem pierwszych Piastów, powstało tu również pierwsze polskie biskupstwo. Przez wieki swoją siedzibę mieli tu królowie, tacy jak Mieszko I, Kazimierz Odnowiciel czy Władysław Łokietek.

W 1253 roku książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny lokowali miasto na lewym brzegu na prawie magdeburskim. Rozwój miasta nastąpił dzięki położeniu na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, stwarzających dogodne warunki dla rozwoju handlu i rzemiosła.

W XIX wieku Poznań był centrum walk niepodległościowych przeciwko pruskiemu zaborcy, co w 1818 roku doprowadziło do wybuchu powstania wielkopolskiego, zakończonego zwycięstwem powstańców.

W czasie II wojny światowej Poznań został bez walki zajęty przez Niemców, wkroczyli oni do miasta 12 września 1939 roku. Podczas okupacji Poznań został wcielony do Rzeszy. W latach 1939-1945 z miasta przymusowo wysiedlonych zostało 100 tysięcy Polaków. W styczniu i lutym 1945 roku Armia Czerwona toczyła z wojskami niemieckimi ciężkie walki o Cytadelę Poznańską. Ostatecznie miasto zostało zdobyte w lutym 1945 roku. Zniszczenia były spore: 20% budynków mieszkalnych i 50% budynków publicznych (szczególnie w Śródmieściu).

Ludność

Liczba ludności Poznania przekracza obecnie 0,5 mln osób, tym samym czyni go piątym w rankingu polskich miast pod względem liczby mieszkańców.

Przed rozbiorami Rzeczypospolitej Poznań zamieszkiwało ok. 20% Niemców i 30% Żydów. W wyniku germanizacji i osadnictwa niemieckiego już w połowie XIX w. proporcje te się odwróciły - to ludność niemiecka stanowiła ponad połowę mieszkańców miasta.

Przez wieki ludność wyznania mojżeszowego współtworzyła Poznań. Nie zawsze było to pokojowe współżycie, nie mniej jednak stanowili oni integralną część miasta.

Kultura

Wielowiekowa tradycja życia kulturalnego w Poznaniu nieodłącznie wiąże się różnymi imprezami cyklicznymi. Do najsłynniejszych należy przede wszystkim Dzień św. Marcina, który przypada na 11 listopada, kiedy poznaniacy i turyści raczą się oryginalnymi rogalami świętomarcińskimi. Przygotowuje się je według specjalnej receptury, tylko na ten jeden dzień w roku.

29 czerwca każdego roku odbywa się święto patronów Poznania: św. Piotra i Pawła. Inne słynne imprezy cykliczne to: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego oraz Malta Festival, a także Pyrkon, Dni Ułana, Animator czy Srebrna Pętelka.

W Poznaniu mieszczą się liczne ośrodki kulturalne: muzea, teatry i kina. Poznań, obok Gdańska, Warszawy i Wrocławia, współorganizował Euro 2012. Z tej okazji w 2010 roku został tu otwarty nowy Stadion Miejski. Przez miasto przebiega trasa Tour de Pologne. Ponadto odbywają się tu zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i Świata w wioślarstwie i kajakarstwie.

Klimat

Poznań leży w strefie klimatu umiarkowanego, w obszarze przejściowym między morskim a kontynentalnym. Przeważają tu masy powietrza polarno-morskiego, które napływa znad Oceanu Atlantyckiego.

Jest to rejon najmniejszych opadów w Polsce. Średnie roczne opady wynoszą ok. 634 mm. Najniższa średnia temperatura przypada w styczniu i wynosi −1,0ºC, a najwyższa średnia temperatura wypada na lipiec, kiedy osiąga 18,2ºC. Najcieplejszymi miesiącami są tu czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy temperatury często sięgają 30ºC.

Architektura

Poznań słynie z Traktu Królewsko-Cesarskiego. Przebiega on przez miejsca związane z królami i cesarzami. Inne ogólnopolskie trasy turystyczne wytyczone ulicami Poznania to: Europejski Szlak Romański, Szlak Piastowski, Trasa Kórnicka oraz Wielkopolska Droga św. Jakuba.

Ważnym punktem wycieczki po Poznaniu jest Stare Miasto ze słynnym Ratuszem z koziołkami - symbolem miasta. Równie istotna jest poznańska fara i pozostałe obiekty dawnego kompleksu jezuickiego. Ponadto warto zwiedzić Zamek Królewski z pozostałościami murów obronnych. Ostrów Tumski to zabytkowa część Poznania, gdzie mieści się najstarsza w kraju katedra. Podobno pochowano tu pierwszych władców Polski.

Interesującym punktem programu stać się może Zamek Cesarski - ostatni w Europie wybudowany dla panującego monarchy - w tym wypadku dla Wilhelma II. Ogromnym osiągnięciem była adaptacja na potrzeby handlowo-kulturalne Budynku Starego Browaru, uznanego przez fundację ICSC za najpiękniejsze centrum handlowe na świecie.

Mapa/dzielnice

Miasto podzielone jest na pięć delegatur, które objęły tereny dawnych dzielnic Poznania. Jedna z nich - Grunwald - była dzielnicą miasta w latach 1954-1990. Architektura w tej części miasta to m.in. XIX-wieczna zabudowa na wschodnim osiedlu Łazarz. W części środkowo-zachodniej Grunwaldu przeważają budynki powojenne, za to na zachodzie i południu mieszczą się osiedla domów jednorodzinnych.

Kolejną dawną dzielnicą Poznania są Jeżyce, pełniące obecnie funkcję mieszkalną i rekreacyjną. Jeżyce dzielą się na osiedla z zabudową wielorodzinną (północno-wschodnia i wschodnia część), osiedla domów jednorodzinnych oraz obszary z architekturą XIX-wieczną usytuowane w południowo-wschodniej części dzielnicy. Jedną z ważniejszych części dzielnicy jest Rynek Jeżycki, pełniący funkcję handlową. Na południowym zachodzie dzielnicy przeważają lasy komunalne. Mieści się tu również port lotniczy Poznań-Ławica oraz koszary Wojska Polskiego. Jeżyce pochwalić się mogą trzema zbiornikami wodnymi - Jeziorem Kierskim, Strzeszyńskim i Rusałką.

W obrębie Nowego Miasta znajdują się najstarsze poznańskie osiedla: Ostrów Tumski i Śródka. Przeważa tu zabudowa wielorodzinna, która powstała po II wojnie światowej. Wzdłuż Warty umiejscowiona została część przemysłowa wraz z elektrociepłownią Poznań-Karolin. W północno-wschodniej części Nowego Miasta mieszczą się zakłady Volkswagena i huta szkła. Nie brakuje tu także miejsc zielonych, obszar wokół ulicy Warszawskiej zajmuje tzw. maltański klin zieleni, w którym znajdują się: cmentarz miejski na Miłostowie, Nowe Zoo, Jezioro Maltańskie oraz Park Tysiąclecia.

Kolejne dawne dzielnice - Piątkowo i Rataje - są dzisiaj osiedlami o charakterze mieszkalnym. Na Piątkowie umieszczone zostały dwie wieże radiowo-telewizyjne Stacji Linii Radiowych Piątkowo. W południowej części dzielnicy znajduje się zabytkowy Fort Va, jeden z fortów Twierdzy Poznań.Kolejne dawne dzielnice - Piątkowo i Rataje - są dzisiaj osiedlami o charakterze mieszkalnym. Na Piątkowie umieszczone zostały dwie wieże radiowo-telewizyjne Stacji Linii Radiowych Piątkowo. W południowej części dzielnicy znajduje się zabytkowy Fort Va, jeden z fortów Twierdzy Poznań.

Poznańskie Stare Miasto składa się ze średniowiecznego kompleksu założonego na prawie magdeburskim, Dzielnicy Cesarskiej z początku XX wieku oraz zabytkowego centrum miasta. W północnej części tej dzielnicy znajduje się Park Cytadela z pozostałościami poznańskiej cytadeli. Na osiedlu Szeląg nad brzegiem Warty przeważa zabudowa przemysłowa. Na północ od Szeląga mieszczą się zielone Naramowice z zabudową jednorodzinną i kolejnym kompleksem leśnym. W obrębie tej dzielnicy mieszczą się poznańskie rezerwaty - Rezerwat Meteoryt Morasko i Rezerwat Żurawiniec. Ponadto mieści się tutaj zabytkowy przydworski park Kokoryczowe Wzgórza. Wśród tej przepięknej zieleni usytuowany jest kampus Uniwersytetu Poznańskiego.

Ostatnią dawną dzielnicą Poznania jest Wilda. Południową część osiedla stanowi zabudowa wielorodzinna na Dębcu oraz jednorodzinna na Świerczewie. Najstarsza północna część dzielnicy może pochwalić się zabytkowymi kamienicami z początku XX wieku. Część wschodnią zajmuje dębiński klin zieleni, gdzie umiejscowione jest jedno z ujęć wody dla Poznania.