O Katowicach

Katowice znajdują się w centralnej części województwa śląskiego, którego są stolicą. Miasto położone jest na Wyżynie Katowickiej, która jest częścią Wyżyny Śląskiej. Leżą w centrum tzw. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Przez miasto przepływają dwie rzeki - Rawa i Kłodnica. Katowice są położone na dziale wodnym Wisły i Odry. Rzeki te stanowią naturalną granicę pomiędzy Małopolską i Śląskiem.

Katowice od północy graniczą z takimi miastami jak Chorzów, Siemianowice Śląskie i Czeladź, natomiast od wschodu z Sosnowcem i Mysłowicami. Od południa sąsiadują z Lędzinami i Tychami, a od zachodu z Mikołowem oraz Rudą Śląską.

Dowiedz się więcej o Katowicach

Historia

Miasto zostało założone w XVI wieku. Powstało z kilku słowiańskich osad rolniczych. Pochodzenie nazwy miasta jest trudne do ustalenia. Według legend pochodzi ona od przezwiska pierwszego osadnika - Kata. Według innych źródeł od słowa „kąty”, czyli od nazwy chat, w których mieszkali drwale przewożący drewno do kuźnicy boguckiej. Największy rozwój Katowic rozpoczął się w 1742 r., za panowania Prus. W 1824 r. założono dwie kopalnie: Ferdynand i Waterloo. W 1832 r. zakończyła się budowa nowoczesnej na owe czasy Huty Baildon. W latach 1919-1921 odbywały się tu powstania śląskie.

4 września 1939 miała miejsce obrona wieży spadochronowej przez harcerzy i grupy powstańców śląskich przed siłami niemieckimi. 27 stycznia 1945 miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. W 1953 r. Katowice przemianowano na Stalinogród, jednak w 3 lata później odzyskały one swoją dawną nazwę. 16 grudnia 1981 w kopalni Wujek odbyła się akcja pacyfikacyjna. Pamięci 9 górników, którzy zginęli podczas tych działań, w 1991 r. wystawiono pomnik.

Ludność

Miasto zajmuje powierzchnię 164,64 km². Określona na rok 2014 liczba mieszkańców to 294 889 osób.

Kultura

Jest to główny ośrodek kulturalny Górnego Śląska. Mieszczą się tu liczne obiekty oświatowe i kulturalne, m.in. Muzeum Śląskie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz Akademia Muzyczna. W katowickim Spodku odbywają się liczne koncerty oraz imprezy cykliczne, tj. Rawa Blues Festival, Mayday Festiwal, Festiwal Nowa Muzyka oraz Śląski Festiwal Jazzowy.

Obecnie w budynkach po dawnych zakładach mieszczą się sklepy, galerie i punkty widokowe, np. na terenie byłej KWK Gottwald mieści się teraz Silesia City Center, a w budynkach zamkniętej już KWK Katowice powstaje nowe Muzeum Śląskie.

Klimat

W rejonie Katowic średnia temperatura w lipcu wynosi +17,4°C, za to w styczniu -2,7°C. Średnia opadów w skali rocznej to 721 mm, z czego najwięcej pada w lipcu, bo aż 110 mm. W rejonie Katowic dominują wiatry słabe, o średniej prędkości 3,3 m/s, z zachodu (21%) i południowego zachodu (20,1%). Przez ok. 60 dni w roku na tym obszarze występuje pokrywa śnieżna.

Architektura

Na katowickiej starówce możemy oglądać kamienice wykonane w typowo eklektycznym stylu: w większości neorenesansowe i neobarokowe. Najstarszą zabytkową budowlą w Katowicach jest drewniany kościółek św. Michała Archanioła z XVI wieku. Szczególnie polecamy zwiedzenie dwóch zabytkowych osiedli: Nikiszowiec i Giszowiec.

Najważniejsze zabytki miasta to: Pałac Goldsteinów i pałac w Załężu, kościół Mariacki, Archikatedra Chrystusa Króla oraz kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Odwiedzając Katowice, nie sposób nie trafić również pod Pomnik Powstańców Śląskich, na wieżę spadochronową, czy pod słynny katowicki Spodek.

Gospodarka

Katowice uważane są od wielu lat za miasto górnicze i hutnicze. Jednak w ostatnim czasie liczne kopalnie i huty zostały zamknięte. Ostatnie istniejące kopalnie założyły związek Katowicki Holding Węglowy, w którego skład wchodzą 4 kopalnie. Obecnie górnictwo i hutnictwo generuje tylko 25% dochodów miasta.