Muzea

Centralne Muzeum Morskie
Centralne Muzeum Morskie
Gdańsk, Ołowianka 9-13
Centralne Muzeum Morskie powstało w 1960 roku z inicjatywy dr. Przemysława Smolarka, który kilka lat wcześniej założył Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Obecnie muzeum posiada kilka swoich oddziałów na terenie Trójmiasta: Spichlerze na Ołowiance, nowo powstający Ośrodek Kultury Morskiej, Statek "Sołdek", Żuraw, Żaglowiec "Dar Pomorza" oraz kilka oddziałów poza Trójmiastem. W głównej siedzibie na Ołowiance podziwiać można znaleziska ze słynnego wraku "Miedziowiec" oraz ze statku "Solen" biorącego udział w bitwie oliwskiej. Muzeum gromadzi również kolekcje marynistyczne oraz prezentuje metody prac archeologów podwodnych.
Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk
Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk
Gdańsk, Długi Targ 25/27
Usytuowane w niewielkiej kamienicy Muzeum Wolne Miasto Gdańsk przedstawia historię unikatowego w skali Europy międzywojennej tworu polityczno-gospodarczego, jakim był wówczas Gdańsk. Jego ówcześni mieszkańcy uważali się przede wszystkim za gdańszczan, a dopiero potem - Polaków lub Niemców. Na wystawie prezentowane są towarzyszące im w życiu codziennym przedmioty - od banknotów do butelek po piwie, przewodników turystycznych i pudełek po papierosach. Są tu również wojskowe hełmy czy gazety codzienne. Wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat Gdańska z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew"
Gdańsk, Chmielna 53
Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" to oddział Muzeum Archeologicznego. Mieści się ono w zabytkowym spichlerzu Błękitny Baranek, wzmiankowanym już w źródłach z XV wieku. Jest to jedyny gdański spichlerz, w którym zachowała się drewniana konstrukcja. Muzeum od 1995 roku prowadziło tutaj prace renowacyjne. Obecnie można oglądać wyniki badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach w Gdańsku i ożywione postaci jego mieszkańców sprzed siedmiuset lat pogrupowane na interaktywnych wystawach: Miasto pod miastem, Średniowieczna uliczka hanzeatycka, Gdańsk w świecie Hanzy oraz Wyspa Spichrzów w Gdańsku.
Centrum Hewelianum
Gdańsk, Gradowa 6
Centrum Hewelianum to nowoczesne centrum edukacji, które od 2008 roku powstaje w ramach Programu Hewelianum prowadzonego przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk". Centrum organizowane jest w zaadaptowanych na ten cel obiektach militarnych znajdujących się na terenie Góry Gradowej. Nazwa instytucji pochodzi od nazwiska jednego z najsławniejszych gdańszczan - Jana Heweliusza, szanowanego i podziwianego przez współczesnych astronoma. Nowatorskie połączenie zabytków architektury oraz innowacyjnych metod kształcenia w zakresie nauk ścisłych, historycznych i przyrodniczych jest ewenementem na skalę europejską. Centrum Hewelianum zajmuje się organizacją interaktywnych wystaw tematycznych, imprez popularno-naukowych i wykładów otwartych, ale także włącza się w działalność ekologiczną i turystyczną miasta. Obecnie otwarte są dwie wystawy stałe: "Energia, Niebo i Słońce" w Kaponierze Południowej, która dotyczy fizyki i astronomii, oraz "Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk", która składa się z 11 ekspozycji rozmieszczonych w dawnych schronach i wartowniach. Wystawa ta przedstawia zagadnienia związane z historią fortu oraz sztuką wojenną. W najbliższej przyszłości planowany jest dalszy rozwój Centrum Hewelianum, głównie poprzez otwarcie nowych wystaw, kolejne projekty międzynarodowe oraz budowę kolejki linowej, łączącej Centrum z miastem.
Galeria Starych Zabawek
Gdańsk, Piwna 19/21
Galeria Starych Zabawek powstała przede wszystkim, by wyprawić gości w sentymentalną podróż, ale prócz tego zaskoczyć ich pomysłowością, oryginalnością i szczegółowością wykonania polskich zabawek z lat 1920-1989. Prócz lalek, misiów czy gier obejrzeć tu można również katalogi i zdjęcia zabawek z dawnych lat, a także skorzystać z różnych dodatkowych atrakcji: spotkać osoby, które tworzyły zabawki lub obejrzeć stare bajki. Zachęcamy do poznania tej części naszej historii, w której pomimo trudnych czasów znalazło się miejsce na realizację dziecięcych marzeń.
Klasztor cysterski (Muzeum Archidiecezjalne)
Gdańsk, Nowickiego 1
Klasztor cystersów w Oliwie powstał już w XIII wieku, jednak gotyckie założenie, w którym dziś mieści się Muzeum Archidiecezjalne, pochodzi z wieku XIV. W sezonie letnim udostępniona jest najcenniejsza zabytkowa część klasztoru, która jeszcze niedawno objęta była ścisłą klauzurą. W tej chwili jest to Seminarium Duchowne, natomiast cystersi zajęli budynek przy kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wirydarz otoczony krużgankami oraz Sala Pokoju, gdzie podpisano pokój oliwski z 1660 roku. Prócz tego muzeum może się pochwalić jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki sakralnej.
Muzeum Archeologiczne
Gdańsk, Mariacka 25/26
Gdańskie Muzeum Archeologiczne zajmuje dwa zabytkowe budynki: Dom Towarzystwa Przyrodniczego oraz Bramę Mariacką. Muzeum powstało w 1954 roku z przekształcenia Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego. Podstawę zbiorów stanowiły wówczas zabytki z wykopalisk przedwojennych, jednak szybko wzbogacono je o nowe wykopaliska. Obecnie Muzeum zaprasza na wystawy stałe: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Schorzenia ludności prahistorycznej, 1000 lat Gdańska w świetle wykopalisk, Z bursztynem przez tysiąclecia, Tajemnice Doliny Nilu oraz wystawy czasowe. Ponadto dla zwiedzających udostępniona jest również wieża widokowa.
Wartownia nr 1 na Westerplatte
Gdańsk, Sucharskiego
Półwysep Westerplatte przez okres dwudziestolecia międzywojennego stanowił polską placówkę w ramach Wolnego Miasta Gdańska. To tu spadły pierwsze pociski w czasie II wojny światowej, wystrzelone z pancernika Schleswig-Holstein. Przez siedem dni trwała bohaterska obrona polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez ok. 200 żołnierzy, z których najbardziej zacięty i skuteczny opór stawiali żołnierze w Wartowni nr 1. Obecnie funkcjonuje tu Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska poświęcony pierwszej bitwie kampanii wrześniowej, eksponując pamiątki po obrońcach i dokumentację działań.
Zabytkowa Kuźnia Wodna
Gdańsk, Bytowska 1a
Pierwsze wzmianki o oliwskiej kuźni wodnej pochodzą już z 1597 roku. Jej użytkowania zaprzestano dopiero w 1948 roku i od tamtej pory niszczała, aż do czasu objęcia jej w zarząd przez Muzeum Techniki w Warszawie, które zabezpieczyło wszystkie zabudowania i urządzenia, do połowy lat 70. trwała odbudowa drewnianego założenia. Zabudowania kuźni składają się z dwu części rozdzielonych Potokiem Oliwskim. Całość udostępniono zwiedzającym, którzy mogą podziwiać unikatowe urządzenia do obróbki stali, a także wziąć w pokazach kucia stali czy wynająć całe założenie na potrzeby spotkań i konferencji.
Zespół franciszkański św. Trójcy
Gdańsk, Toruńska 1
W skład poklasztornego zespołu franciszkanów wchodzą kościół św. Trójcy, kaplica św. Anny, budynek klasztoru i dom galeriowy. Początki założenia datuje się od 1420 roku, kiedy zaraz po uzyskaniu zgody papieża Marcina V, zaczęto budowę kościoła i klasztoru. Prace przedłużyła katastrofa budowlana, więc kościół skończono dopiero w roku 1514. Kościół św. Trójcy to gotycka świątynia halowa z trzema równej wysokości nawami. Bryłę budowli łamie długie, prostokątne prezbiterium i zdobią typowe gotyckie ostrołukowe okna, blendy i sterczyny. Wzdłuż dłuższych boków ciągną się rzędy kaplic, a nawy oddzielają ośmioboczne filary, podtrzymujące siatkowe sklepienie. Najcenniejsze elementy wyposażenia stanowią głównie późnogotyckie stalle chórowe i prospekt organowy zdobiony liśćmi akantu, a także liczne epitafia świeckie. Kościół od 1651 roku służył jako świątynia gminie luterańskiej. W roku 1945 dotknęły go zniszczenia wojenne. Już rok później rozpoczęto jednak odgruzowywanie prezbiterium, a więźbę dachową wymieniono na metalową. W roku 1983 zakończono rekonstruowanie zawalonych sklepień. Do kościoła w 1460 roku dobudowano na zlecenie króla Kazimierza Jagiellońskiego kaplicę św. Anny. Jej kształt zmieniony został jeszcze w 1505 roku pod kierunkiem mistrzów z Niemiec. Równoległoboczna w rzucie, posiada kopulaste gwiaździsto-sieciowe sklepienie. W dachu sklepienia znajduje się okno służące do transportu magazynowanych na poddaszu towarów. Wnętrze urządzone zostało w stylu barokowym. Składają się na nie: ołtarz z obrazem "Powrót syna marnotrawnego", ambona ze złoconymi wersetami z Biblii w języku polskim oraz empora i prospekt organowy. W okresie po przejściu kościoła w ręce gminy luterańskiej, również tutaj obrządki sprawowali jej kaznodzieje. W 1709 roku stała się ona samodzielnym bytem jako polski kościół św. Anny. Dopiero w 1876 roku, po rozwiązaniu polskiej gminy, ponownie stała się ona częścią kościoła św. Trójcy. Zniszczenia wojenne z 1945 roku były raczej niewielkie. Klasztor znajdował się początkowo w zabudowaniach tymczasowych, a budowę obecnych obiektów rozpoczęto w 1431 roku, natomiast ukończenie wszystkich prac datuje się na 1522 rok, kiedy powstał kapitularz z kryształowym sklepieniem. Całość tworzy nieregularny czworobok z kwadratowym dziedzińcem otoczonym krużgankami w centrum. Wschodnie skrzydło zajmował Mały Refektarz i biblioteka, natomiast południowe - kapitularz, pomieszczenia kuchenne i Wielki Refektarz. W 1555 roku klasztor został przekazany przez ostatniego gwardiana, Jana Rollawa, Radzie Miasta i urządzono tutaj gdańską szkołę łacińską, przekształconą później w Gimnazjum Akademickie, funkcjonujące aż do 1807 roku. Pod koniec XVI wieku z biblioteki szkolnej wyodrębniono Bibliotekę Rady Miasta Gdańska, mieszczącą się w dawnej bibliotece klasztornej. Po wojnach napoleońskich budynki wykupiło od miasta wojsko i zorganizowało tutaj szpital garnizonowy, a później magazyn broni. W 1848 roku zamieszkał tutaj znany gdański rzeźbiarz i znawca sztuki, Rudolf Freitag, z którego inicjatywy w murach poklasztornym otworzono Muzeum Sztuki i Starożytności Prus Zachodnich, stanowiące podstawę późniejszego Muzeum Miejskiego. W latach 1867-1872 przeprowadzono generalny remont wnętrz, by przystosować je na potrzeby Muzeum Miejskiego, otwartego w 1873 roku. W 1945 roku gmach padł ofiarą pożaru, a jego odbudowę zakończono w roku 1956. Dziś w zabudowaniach klasztornych znajduje się Dział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. W ramach dwunastu ekspozycji stałych, prezentowane jest malarstwo gdańskie XVI-XVIII wieku, malarstwo flamandzkie i holenderskie XVI-XVIII wieku, średniowieczna plastyka na Pomorzu i słynny tryptyk "Sąd Ostateczny"" Hansa Memlinga. Ostatnim budynkiem jest dom kazalnicowy, zwany galeriowym. Powstał on na potrzeby Gimnazjum Akademickiego w połowie XVII wieku jako jeden z ostatnich zachowanych przykładów tradycyjnej architektury szkieletowej. Osadzono go częściowo na klasztornym murze ogrodzeniowym oraz na ceglanych filarach wymurowanych od strony dziedzińca. Mieściły się tu wówczas mieszkania dla lektorów języka polskiego, pełniących jednocześnie obowiązki kaznodziejskie w polskim kościele św. Anny. Jednym z nich był na przykład słynny propagator polskiej kultury, Krzysztof Mrongowiusz. Dom przetrwał w stanie niezmienionym aż do 1990 roku, kiedy przeprowadzono jego generalny remont. W jego trakcie w podziemiach natrafiono na liczne szczątki ludzkie, stanowiące najprawdopodobniej pozostałość pospiesznych pochówków z czasów epidemii bądź działania lazaretu.