O Częstochowie

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce. Współczesna Częstochowa to połączenie Starej Częstochowy z Częstochówką. Miasto położone jest w północnej części województwa śląskiego.

Częstochowa słynie z bazyliki jasnogórskiej oraz klasztoru na Jasnej Górze. W klasztorze tym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który przyciąga rzesze pielgrzymów. Aleja Najświętszej Maryi Panny to główna ulica handlowa miasta oraz najważniejsza via sacra w Polsce. Tą właśnie drogą pielgrzymi podążają na Jasną Górę.

Dowiedz się więcej o Częstochowie

Historia

Pierwsza wzmianka o osadzie, która położona jest na pograniczu Małopolski i Wielkopolski, na skrzyżowaniu bardzo ważnego szlaku międzydzielnicowego , który prowadzi z Krakowa przez Olkusz i Kalisz do Poznania pojawia się w dokumencie Iwona - krakowskiego biskupa. Zapis ten datuje się na 1220 rok.

Już w 1330 roku Częstochowa zostaje określona mianem miasta. To działalność Władysława, księcia opolskiego przyczynia się do nadania praw miejskich. Za jego panowania w mieście zostaje także ufundowany klasztor ojców paulinów.

Miasto Częstochowa - ośrodek kupiecki i rzemieślniczy, a także jedno z największych miast Małopolski i klasztor jasnogórski - Częstochówka, rozwijają się równolegle. W 1655 roku dochodzi do oblężenia klasztoru jasnogórskiego przez Szwedów. Heroiczna obrona klasztoru skutkuje uznaniem przez króla Jana Kazimierza Matki Boskiej Częstochowskiej Królową Korony Polskiej. Sanktuarium Częstochowskie staje się Najważniejszym Sanktuarium Narodowym.

Wiek XVII i XVIII to trudny okres dla miasta. Częste działania wojenne są przyczyną spadku liczby mieszkańców, sytuacja gospodarcza jest bardzo zła. Jednak Częstochowa przyciąga duże rzesze pielgrzymów. Na początku XVIII wieku osada podklasztorna otrzymuje prawa miejskie i staje się Nową Częstochową.

W 1793 roku następuje włączenie Częstochowy do zaboru pruskiego, a od 1813 roku miasto znajduje się w zaborze rosyjskim.

XIX wiek to okres rozkwitu. Nowa i Stara Częstochowa łączą się w jeden organizm miejski. Dochodzi do tego dzięki postanowieniu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 19 sierpnia 1826 roku. Równocześnie Częstochowa dostaje prawa i przywileje przysługujące miastom wojewódzkim. Na czele rady staje Józef Gąsiorowski, pierwszy prezydent Częstochowy.

Okres powstania styczniowego jest trudny dla miasta. Represje popowstaniowe ograniczają rozwój klasztoru. Nowy impuls do rozwoju gospodarczego pojawia się w 1846 roku. Zostaje uruchomiona linia kolei warszawsko-wiedeńskiej. Przemysł kwitnie - Częstochowa się rozwija.

Po Powstaniu Warszawskim Częstochowa staje się stolicą Polski podziemnej. W mieście działa największy uniwersytet podziemny stworzony przez wybitną kadrę naukową. Po zakończeniu wojny Częstochowa staje się siedzibą ogólnokrajowego Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Powstają osiedla nowej zabudowy mieszkaniowej - miasto się prężnie rozwija. Dzisiejsza Częstochowa to ważny ośrodek gospodarczy.

Ludność

Według badań z 2012 roku Częstochowa plasuje się na trzynastym miejscu pod względem liczby ludności miast w Polsce. Od roku 1993, kiedy to w mieście odnotowano największą liczbę populacji, czyli niemal 260 tysięcy osób, liczba ta zaczęła spadać. Powodami tego stanu rzeczy są ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. Obecnie Częstochowa jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Kultura

Na terenie Częstochowy działa Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana oraz Teatr im. Adama Mickiewicza. Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater". Festiwali muzycznych w Częstochowie jest więcej. Wśród nich wymienić można "Jazz Spring Częstochowa" oraz "HIP HOP Elements".

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej, poetki, która urodziła się i wychowała w Częstochowie.

Klimat

Częstochowa znajduję się w strefie klimatu umiarkowanego. Największe usłonecznienie występuje w czerwcu. W mieście przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. Niewiele jest tu bezwietrznych dni.

Architektura

Częstochowa to miasto, które powstało w średniowieczu. Najważniejsze są zabytkowe kamienice oraz budowle sakralne. Częstochowa ma wiele do zaoferowania. Ciekawą neobarokową budowlą jest Pałacyk Hantkego zbudowany w latach 1900-1903. Warto wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem z miejscowego biura podróży, aby poznać atrakcje Częstochowy.

Gospodarka

Częstochowa to główny ośrodek Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. W mieście znajduje się wiele rud żelaza - rozwija się tu przemysł metalowy. Najbardziej znane zakłady przemysłowe to ISD Huta Częstochowa, TRW Automotive oraz Brembo Poland.

W mieście działa około dwudziestu sześciu przedsiębiorstw. Ich reprezentantem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

Mapa / dzielnice

Częstochowa podzielona jest na dwadzieścia dzielnic: Błeszno, Częstochówka - Parkitka, Dźbów, Gnaszyn - Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Mirów, Lisiniec, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Trzech Wieszczów, Tysiąclecie, Wrzosowiak, Wyczerpy - Aniołów, Zawodzie - Dąbie.