Każda firma świadcząca usługi na rynku w odpowiedni sposób wycenia swoje oferty. Kwoty różnią się w zależności od rodzaju oferowanych usług, doświadczenia i prestiżu pracowników, miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy, niekiedy przelicznika walut czy koniunktury ekonomicznej oraz wielu innych czynników.

Nasz „Cennik usług rachunkowych”, to wykaz, w którym zamieściliśmy najbardziej popularne usługi świadczone w branży rachunkowej i analizując je, zestawiliśmy szacunkowe ceny obowiązujące na rynku. Z naszego cennika dowiesz się, czego możesz oczekiwać i w jakich kwotach poruszać się, kiedy zamierzasz negocjować ceny usług z firmą świadczącą usługi księgowe, z biurem rachunkowym lub biegłym rewidentem.

Cennik usług rachunkowych

 • Doradztwo księgowe i konsultacje
  50 - 100 zł
 • Korekty dokumentów
  30 - 60 zł
 • Obsługa płacowa pracownika (bez ZUS-u)
  10 - 20 zł
 • Obsługa płacowa pracownika (z ZUS-em)
  30 - 50 zł
 • Obsługę płacową pracowników (kadry i płace)
  20 - 30 zł
 • Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  800 - 1 000 zł
 • Opracowanie regulaminów
  100 - 300 zł
 • Opracowanie zakładowego planu kont
  100 - 150 zł
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
  300 - 600 zł
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  350 - 900 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT
  50 - 100 zł
 • Przygotowanie druku rozwiązania umowy o pracę
  50 - 100 zł
 • Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
  30 - 50 zł
 • Roczne zeznanie podatkowe
  25 - 100 zł
 • Rozliczenie karty podatkowej bez ewidencji VAT
  20 - 70 zł
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów) bez ewidencji VAT
  100 - 180 zł
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów) z ewidencją VAT
  120 - 379 zł
 • Rozliczenie ryczałtem ewidencjonowanym bez ewidencji VAT
  50 - 70 zł
 • Rozliczenie ryczałtem ewidencjonowanym z ewidencją VAT
  100 - 300 zł
 • Rozliczenie ZUS właściciela
  5 - 8 zł
 • Składanie wniosków o niezaleganie z płatnościami
  30 - 50 zł
 • Sporządzanie umowy dla pracownika
  50 - 200 zł
 • Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy
  250 - 400 zł
 • Sporządzenie zaświadczenia o dochodach
  50 - 70 zł
 • Załatwianie formalności księgowych w imieniu klienta
  50 - 150 zł
Zakres cen na podstawie badań rynku zespołu pkt.pl