Branże w kategorii: Zdrowie i opieka

 1. Fundacje i ośrodki opiekuńcze. Informacje dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych.
 2. Apteki i punkty apteczne - sprzedaż leków recepturowych i gotowych. Leki refundowane, artykuły higieniczne, suplementy diety.
 3. Apteki i punkty apteczne dyżurujące i czynne 24 h na dobę, leki dostępne całodobowo.
 4. Projektowanie i wykonawstwo mebli aptecznych. Szkło i porcelana laboratoryjna, miksery recepturowe, wagi laboratoryjne.
 5. Oddziały terenowe Regionalnych Centr Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przechowywanie krwi do transfuzji, oddzielanie składników krwi, badania laboratoryjne.
 6. Jednostki posiadające uprawienia do pobierania, przeszczepu, przechowywania tkanek i poszczególnych narządów.
 7. Usługi medyczne w placówkach prywatnych. Poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, podstawowa opieka lekarska.
 8. Punkty odbioru i obsługi zgłoszeń alarmowych. Przyjmowanie zgłoszeń z numerów alarmowych.
 9. Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne.
 10. Organizacja czasu oraz aktywizacja społeczna dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 11. Całodobowa opieka pielęgniarska i opiekuńcza. Rehabilitacja oraz zajęcia ruchowe.
 12. Producenci i dystrybutorzy wyposażenia laboratoriów farmaceutycznych. Wagi laboratoryjne, mieszalniki, linie blistrowe, dozowniki.
 13. Ośrodki badań nad nowymi lekami. Produkcja i dystrybucja preparatów leczniczych.
 14. Leki i preparaty lecznicze, aktywne substancje farmaceutyczne. Leki weterynaryjne.
 15. Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych i kosmetyków leczniczych. Witaminy, probiotyki, leki.
 16. Producenci opakowań do leków. Słoiki, opakowania apteczne, tuby.
 17. Producenci leków i suplementów diety. Sprzedaż hurtowa, zaopatrzenie aptek.
 18. Artykuły i preparaty higieniczne i opatrunkowe, apteki, podkłady higieniczne, środki higieniczne i opatrunkowe dla firm, środki czystości.
 19. Rehabilitacja psychoruchowa z wykorzystaniem koni. Terapia dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja wieloprofilowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
 20. Instalacje gazów medycznych i laboratoryjnych, instalacja urządzeń rentgenowskich, instalacja sprzętu medycznego, medyczne jednostki zasilające.
Wróć na początek strony