Branże w kategorii: Numery alarmowe i informacyjne

 1. Punkty informacji o numerach telefonicznych osób prywatnych oraz firm i instytucji.
 2. Rzeczy zagubione i pozostawione w środkach komunikacji miejskiej, na dworcach, lotniskach. Magazyny zgubionych przedmiotów.
 3. Infolinie, centrale telefoniczne, portale informacyjne, serwisy informacyjne, biura numerów, Niebieska Linia, Żółta Linia.
 4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, schronienia tymczasowe. Punkty PCK.
 5. Punkty odbioru i obsługi zgłoszeń alarmowych. Przyjmowanie zgłoszeń z numerów alarmowych.
 6. Dworce kolejowe i autobusowe oraz przystanki. Perony i stanowiska odjazdowe, rozkłady jazdy, informacja o połączeniach.
 7. Dworce i przystanki autobusowe obsługujące podróżnych korzystających z usług firm przewozowych. Informacje o rozkładach jazdy i sprzedaż biletów.
 8. Informacje, wykaz dworców i stacji kolejowych. Sprzedaż biletów kolejowych.
 9. Telefoniczna i internetowa informacja autobusowa. Adresy dworców PKS, rozkłady jazdy PKS, rozkłady jazdy autobusów, rezerwacja biletów.
 10. Informacje o budownictwie, nadzór budowlany, wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych, Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 11. Informacja Służby Celnej, Urzędy Celne, Izba Celna, odprawa celna, informacja akcyzowa, krajowa informacja celna, infolinia informacji celnej.
 12. Komunikaty dla alergików, serwis alergologiczny, zakłady alergologii klinicznej, komunikaty pyłkowe, serwis pyłkowy, Ośrodki Badania Alergenów.
 13. Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych, internetowe portale dla osób niepełnosprawnych, infolinia dla osób niepełnosprawnych.
 14. Informacja dla cudzoziemców, Wydziały Spraw Cudzoziemców, infolinia dla obcokrajowców, informacja turystyczna, Urzędy ds. Repatriacji i Cudzoziemców.
 15. Telefoniczna i internetowa informacja kolejowa. Adresy dworców PKP, rozkłady jazdy pociągów, rezerwacja biletów, informacja PKP, rozkłady PKP.
 16. Punkt Informacji Kulturalnej, Centra Informacji Kulturalnej i Turystycznej, punkt informacyjny o wydarzeniach kulturalnych, informator kulturalny.
 17. Infolinia lotnicza, rezerwacja biletów, informacja dla podróżnych, informacje o lotach, informacje o odlotach i przylotach, informacje o liniach lotniczych.
 18. Telefoniczna i internetowa informacja medyczna. Informacje o adresach szpitali, informacje o dyżurach nocnych i ostrych dyżurach, infolinia medyczna.
 19. Infolinia, miejski system informacji, miejska informacja turystyczna, informacje o inwestycjach i remontach ulic.
 20. Centrum informacji turystycznej, biuro ds. gospodarki morskiej, inspektorat rybołówstwa, informacja dla wędkarzy, informacja promowa.
Wróć na początek strony