Branże w kategorii: Nauka i praca

 1. Agencje organizujące wyjazdy w ramach międzynarodowego programu Au Pair - nauka i praca za granicą.
 2. Oferty pracy w kraju i za granicą, praca sezonowa przy zbiorze owoców oraz prace budowlane. Pośrednictwo w załatwianiu formalności.
 3. Agencje pracy, zatrudnienie za granicą, prace sezonowe i tymczasowe. Doradztwo zawodowe.
 4. Zarządzanie e-learning, szkolenia e-learning, szkolenia online, nauczanie online, platforma e-learningowa, studia e-learning, bezpłatne szkolenia e-learning.
 5. Gimnazja niepubliczne oferujące edukację na wysokim poziomie i dobre przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Informacje o szkołach niepublicznych.
 6. Gimnazja publiczne realizujące program zgodny z wymogami ustawowymi. Oferty edukacji w szkołach i placówkach publicznych.
 7. Kursy komputerowe, szkolenia komputerowe, kursy komputerowe online, kursy komputerowe indywidualne i grupowe, szkolenia informatyczne.
 8. Przygotowanie do szkolnych sprawdzianów oraz egzaminów podczas nauczania indywidualnego. Oferty korepetycji u doświadczonych pedagogów.
 9. Nauka jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów, przygotowująca do egzaminu na prawo jazdy. Oferty ośrodków szkolenia kierowców.
 10. Szkoły językowe, kursy językowe, nauka języków obcych przez internet, korepetycje językowe, obozy językowe.
 11. Lekcje muzyki prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, nauka gry na wybranych instrumentach – oferty dla początkujących, jak i zaawansowanych.
 12. Lekcje rysunku i malarstwa dla kandydatów na uczelnie plastyczne.
 13. Edukacja zgodna z podstawą programową rozbudowana o zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne - oferty niepublicznych szkół artystycznych.
 14. Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową i inspirujące zajęcia dodatkowe. Nauka w niepublicznych szkołach podstawowych.
 15. Nauka pozwalająca na zdobycie uprawnień do wykonywania wybranego zawodu - oferty niepublicznych szkół policealnych.
 16. Nauka w liceach i technikach, zajęcia przygotowujące do zdania egzmianu maturalnego - oferty niepublicznych szkół średnich.
 17. Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe na różnych kierunkach. Oferty kształcenia niepublicznych szkół wyższych.
 18. Programy nauczania w zakresie kształcenia zawodowego. Przygotowanie do zawodu w niepublicznych szkołach zawodowych.
 19. Gimnazja, licea, technika, technika uzupełniające, szkoły zawodowe - oferty zespołów szkół niepublicznych.
 20. Obozy językowe dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjne programy łączące wypoczynek i zwiedzanie z nauką języków obcych.
Wróć na początek strony