Branże w kategorii: Media i wydawcy

 1. Pozyskiwanie oraz przekazywanie odbiorcom rzetelnych i sprawdzonych informacji zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
 2. Prasa regionalna i ogólnopolska. Gazety ogłoszeniowe i czasopisma tematyczne.
 3. Środki masowego przekazu, mass media, prasa, radio, telewizja, internet, elementy kultury masowej, środki społecznego komunikowania.
 4. Serwisy internetowe, internetowe serwisy informacyjne, fora dyskusyjne, wortal, portale wertykalne, wortal internetowy.
 5. Redakcje gazet i magazynów oraz agencje wydawniczo-reklamowe. Ogłoszenia lokalne i krajowe.
 6. Rozgłośnie radiowe emitujące programy o charakterze rozrywkowym i informacyjnym, adresowane do różnych grup odbiorców.
 7. Punkty sprzedaży prasy: kioski, salony prasowe. Kolportaż czasopism oraz firmy obsługujące prenumeratę.
 8. Stacje telewizyjne nadające programy na kanałach polskich i zagranicznych. Telewizja emitująca filmy, programy informacyjne czy rozrywkowe.
 9. Nagrania zespołów muzycznych, nagrania lektorskie, dubbing oraz miksowanie materiałów dźwiękowych. Usługi studia nagrań.
 10. Wydawcy gazet i magazynów o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.
 11. Książki belletrystyczne, historyczne, publikacje naukowe, literatura dla dzieci i młodzieży.
Wróć na początek strony