Branże w kategorii: Instytucje publiczne

 1. Agencje przeprowadzające badania rynku, badania konsumenckie, badania opinii publicznej. Zbieranie i analizowanie danych.
 2. Importowe i eksportowe procedury fiskalne, odprawy celne, magazynowanie towarów. Agencje oferujące reprezentację przed organami celnymi.
 3. Agencje realizujące zadania państwa w zakresie administracji gospodarczej.
 4. Międzynarodowa współpraca gospodarcza, polityczna i kulturalna. Informacje dla turystów, inwestorów i obywateli danego kraju.
 5. Oddziały terenowe Regionalnych Centr Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przechowywanie krwi do transfuzji, oddzielanie składników krwi, badania laboratoryjne.
 6. Jednostki posiadające uprawienia do pobierania, przeszczepu, przechowywania tkanek i poszczególnych narządów.
 7. Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów.
 8. Biura obsługi działalności politycznej posłów i senatorów. Obsługa interesantów, dyżury poselskie.
 9. Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne.
 10. Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, fundacje charytatywne.
 11. Biura doradztwa w zakresie projektów unijnych. Pomoc w uzyskaniu dofinansowań i dotacji, rozliczanie projektów, wypełnianie wniosków.
 12. Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia i zwalczanie klęsk żywiołowych – informacje o zadaniach obrony cywilnej i jej instytucjach.
 13. Kliniki medyczne, instytuty badawcze, centra medyczne, opieka medyczna, centra zdrowia.
 14. Ośrodki badań naukowych, instytuty badawcze, ośrodki naukowe, placówki naukowe, ośrodki badawcze.
 15. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy zawodowe, ośrodki doskonalenia zawodowego.
 16. Koła łowieckie, związki łowieckie, myśliwi, myślistwo, łowiectwo, polowania, ochrona zwierzyny, rada łowiecka, szkolenia dla myśliwych.
 17. Komitety wyborcze, naukowe, doradcze, okręgowe, techniczne i społeczne, komitet normalizacyjny, komitety obywatelskie.
 18. Parafie, związki wyznaniowe, adresy Kościołów, świątynie, ruchy kościelne, stowarzyszenia kościelne, wspólnoty kościelne, organizacje katolickie, diecezje.
 19. Kuratoria oświaty, wykaz szkół i placówek, informacje o olimpiadach naukowych, doskonalenie nauczycieli, publikacje dla nauczycieli.
 20. Produkcja monet, medali i stempli, bicie monet, bicie monet obiegowych, numizmaty, bicie odznaczeń, bicie monet kolekcjonerskich.
Wróć na początek strony