Branże w kategorii: Doradztwo i konsulting

 1. Porady i opinie prawne, reprezentacja przed sądem i w sprawach urzędowych. Usługi prawne dla firm i osób prywatnych.
 2. Optymalizacja środków finansowych. Systemy zarządzania finansami, doradztwo inwestycyjne.
 3. Rozliczanie i pozyskiwanie dotacji. Doradztwo i szkolenia z systemów zarządzania ISO.
 4. Rekomendacje inwestycyjne, indywidualne doradztwo inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wsparcie inwestycyjne.
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Headhunterzy, rekrutacje i szkolenie pracowników.
 6. Porady, wyjaśnienia oraz opinie obowiązków podatkowych. Przygotowywanie deklaracji podatkowych.
 7. Doradztwo oraz pomoc prawna osobom prawnym i fizycznym. Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych, pomoc w sporządzaniu podań i pism.
 8. Doradztwo w zakresie skutecznego zarządzania gospodarstwem i pozyskiwania funduszy unijnych. Optymalizacja procesów hodowlanych i upraw.
 9. Wsparcie i pomoc techniczna przy realizacjach inwestycji. Prowadzenie instrukcji wykonawczych.
 10. Biura doradztwa w zakresie wyboru polisy na życie, ubezpieczeń majątkowych, OC i NNW. Doradztwo dla firm i osób indywidualnych.
 11. Nadzory, ekspertyzy mykologiczne i budowlane. Kalibracje i legalizacje.
 12. Usługi konsultingowe, doradztwo dla podmiotów gospodarczych, usługi doradcze, konsulting gospodarczy, doradztwo biznesowe.
 13. Pomoc przy sporządzaniu aktów notarialnych i wykonywaniu czynności notarialnych. Poświadczenia, protokoły.
 14. Prawa autorskie przysługujące autorowi danego tekstu lub dzieła - prawa osobiste, majątkowe, ochrona wizerunku.
 15. Pomoc prawna dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych.
 16. Regulowanie spraw dotyczących własności przemysłowej oraz pomoc prawna i techniczna związana z patentami.
 17. Ochrona praw obywateli lub ich wybranych grup. Rzecznicy praw obywatelskich, rzecznicy praw dziecka.
 18. Ekspertyzy, wyceny i likwidacja szkód z pomocą specjalistów. Usługi rzeczoznawców majątkowych, budowlanych, samochodowych.
 19. Biura biegłych rewidentów, księgowe oraz doradztwa podatkowego. Przeprowadzanie audytów podatkowych, audyty programów unijnych.
Wróć na początek strony