Dodatkowe dane

Godziny otwarcia:
Pn.
09:00 - 19:45
Wt.
09:00 - 19:45
Śr.
09:00 - 19:45
Cz.
09:00 - 15:00
Pt.
09:00 - 19:45
Sb.
09:00 - 15:00
Nd.
Zadzwoń i sprawdź
Dane rejestrowe:
NIP: 7120103628
REGON: 000276357
Rok założenia:
1905

O nas

Siedziba naszej wojewódzkiej biblioteki publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w województwie lubelskim.Początki naszej czytelni sięgają 1975 roku.

Oferta

W naszej bibliotece oferujemy szeroki wybór różnorakiej literatury. Oferujemy do wypożyczenia książki dla dorosłych, dzieci oraz dla młodzieży. Posiadamy bogaty katalog różnego rodzaju czasopism, miesięczników i pism branżowych. Zatrudniamy wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem i niezbędną wiedzą.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Lubelskiego. Historia WBP datuje się od roku 1907, kiedy to w Lublinie – z inicjatywy zawiązanego w roku 1906 Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego – powstała Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego.
Obecnie WBP realizuje funkcje biblioteki wojewódzkiej, regionalnej, naukowej i publicznej. Działa na rzecz mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, udostępniając swoje zbiory prezencyjnie w Czytelni Naukowej, Czytelni Czasopism, Czytelni Zbiorów Regionalnych i Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w formie wypożyczeń do domu w Wypożyczalni. Użytkownikami Biblioteki są przede wszystkim studenci, uczniowie szkół średnich, pracownicy naukowi szkół wyższych i regionaliści. Ważną grupę użytkowników stanowią najmłodsi czytelnicy, korzystający ze zbiorów i usług Oddziału dla Dzieci.

Zbiory Książnicy – wchodzące w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego - na koniec 2014 r. liczyły 517 458 jednostek (wydawnictwa zawarte – 288 289 jedn., wydawnictwa ciągłe - 45 963 jedn., inne - 1 672 jedn., zbiory specjalne – 181 534 jedn. (tym m.in.: stare druki, rękopisy, ikonografia, kartografia, fotografia, dokumenty życia społecznego). Zbiory tworzą przede wszystkim dokumenty z zakresu szeroko pojętej humanistyki oraz regionalia.

WBP prowadzi Bibliotekę Cyfrową, w której udostępnia online publikacje ze swoich zbiorów w formie cyfrowej, a która jest obecnie częścią Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, powstałej w efekcie realizacji wieloletniego projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.
WBP pełni nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych województwa (2015 r. - 582 biblioteki i filie, w tym 223 placówki stopnia podstawowego).

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizuje corocznie szereg przedsięwzięć promujących czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę, tak literacką, jak też plastyczną i muzyczną. Szczególną rolę WBP przypisuje wszystkim swoim działaniom mającym na celu promowanie kultury regionu.


Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do naszej czytelni i bibiloteki.

Marki i specjalizacje

Zapraszamy do Biblioteki.

Opinie (0)