Porady prawne i reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji
Porady prawne i reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji , Kancelaria Adwokacka Adwokat Juliusz Duda, Kielce

Dodatkowe dane

Dane rejestrowe:
NIP: 9590893190
REGON: 292446910
Rok założenia:
2001
Branża:

O firmie

Adwokat Juliusz Duda prowadzi Kancelarię Adwokacką w Kielcach. Od 2001 roku mecenas udziela pomocy prawnej. Przede wszystkim wspiera na etapie przedsądowym i w sądach osoby fizyczne.

Oferta

Adwokat Juliusz Duda udziela porad prawnych, sporządza pisemne opinie oraz przygotowuje dokumenty. Mogą to być zarówno pisma przedprocesowe, jak i procesowe. Prawnik specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa medycznego i prawa cywilnego. Mecenas może występować w imieniu klientów przed urzędami i sądami.

Jako karnista, adwokat Juliusz Duda reprezentuje przede wszystkim osoby oskarżone o popełnienie przestępstw, w tym spowodowanie wypadków i prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu oraz klientów oskarżonych o wykroczenia. Prawnik zajmuje się prawem karnym materialnym, prawem karnym procesowym i prawem karnym wykonawczym, zarówno w przypadku przestępstw popełnionych w Polsce, jak i w innych państwach. Pomoc prawna udzielana jest przez mecenasa również osobom podejrzanym, skazanym, a także poszkodowanym. Adwokat zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
  • tymczasowe aresztowania,
  • przedterminowe zwolnienia,
  • wznawianie postępowań karnych,
  • wnioski o odroczenia kary pozbawienia wolności,
  • apelacje,
  • kasacje,
  • zażalenia,
  • wnioski o umorzenie postępowań.
Prawnik może też kierować prośby do rzecznika praw obywatelskich i do prokuratora generalnego.

Mecenas Juliusz Duda oferuje również pomoc związaną z prawem rodzinnym, zarówno w kwestii spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Na prośbę klientów adwokat podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych, separacyjnych, o alimenty, a także dotyczących opieki nad dziećmi i podziału majątku wspólnego.

Prawo rodzinne jest jedną z dziedzin wchodzących w skład prawa cywilnego. Ten zbiór przepisów reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. W ramach prawa cywilnego można wyróżnić m.in. prawo rzeczowe, prawo spadkowe i prawo zobowiązań. Adwokat Juliusz Duda na podstawie przepisów prawa cywilnego ubiega się w imieniu klientów m.in. o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki, błędy medyczne popełnione przez lekarzy, a także straty poniesione w wyniku innych działań.

Jako specjalista prawa medycznego adwokat udziela porad i reprezentuje klientów, którymi są pacjenci, a także lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy odpowiadający za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

Prawnik zajmuje się również prawem autorskim, w tym jego naruszeniami. Dotyczą one np. nieuprawionego korzystania z utworów literackich, opracowań naukowych i dzieł artystycznych, w tym powielania obrazów, korzystania z muzyki i odtwarzania filmów. Ochroną objęte są autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe.

Ochrona dotycząca prawa autorskiego może być prowadzona nie tylko na terytorium Polski, ale też w innych państwach Unii Europejskiej. Adwokat Juliusz Duda zajmuje się również prawem transgranicznym w zakresie spraw karnych, spadkowych, rodzinnych i odszkodowawczych. W razie potrzeby mecenas w ramach prawa prawnoporównawczego udziela porad dotyczących podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi obowiązującymi w różnych państwach. Przykładem mogą być zagadnienia związane z nowymi technologiami. W przypadku prawa karnego nowego technologie odnoszą się zarówno do niespotykanych wcześniej przestępstw, np. dokonywanych w sieci internetowej, jak i metod ich wykrywania. Nowe technologie prowadzą m.in. do większej liczby kradzieży własności intelektualnej, gróźb, pomówień i śledzenia. W medycynie nowe technologie oznaczają postęp i większe prawdopodobieństwo wyleczenia chorób i urazów. Mogą jednak się wiązać z nieprzewidzianymi błędami medycznymi.

Nowe technologie wpływają też na sztukę. Umożliwiają nieuprawione powielanie treści objętych prawami autorskimi i czerpanie z tego procederu korzyści finansowych. Adwokat Juliusz Duda podejmuje się reprezentowania osób poszkodowanych w związku z coraz częstszym stosowaniem nowych technologii do kradzieży dzieł sztuki, grafik, utworów muzycznych i filmów.

Kontakt z Kancelarią Adwokata Juliusza Dudy można nawiązać telefonicznie albo poprzez pocztę e-mailową.


Więcej informacji

Kontakt

Kontakt Kancelaria Adwokacka Adwokat Juliusz Duda

Kancelaria Adwokacka Adwokat Juliusz Duda, Kielce

Słowa kluczowe

Opinie (0)

Opinie o firmie Kancelaria Adwokacka Adwokat Juliusz Duda