Doradztwo prawne
Doradztwo prawne, Iga Staniuk-Rabenda Kancelaria prawna, Słupsk

Dodatkowe dane

Dane rejestrowe:
NIP: 8392915542
REGON: 221841286
Rok założenia:
2019
Branża:

O firmie

Nasza kancelaria prawna rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku. Siedziba znajduje się w Słupsku, na terenie województwa pomorskiego. Właścicielką jest Iga Staniuk-Rabenda.

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi prawne. Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, opiekuńczym, cywilnym i karnym. Udzielamy porad również w zakresie ochrony danych osobowych, mediacji prywatnych i sądowych, odszkodowań i zadośćuczynień. Oprócz tego sporządzamy opinie prawne, wdrażamy RODO dla firm i przedsiębiorstw, przygotowujemy dokumenty prywatne i analizujemy dokumenty. Prowadzimy też szkolenia z dziedziny ochrony danych osobowych.

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmujemy się takimi zagadnieniami, jak:
 • kontakt z małoletnim dzieckiem,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • rozwód,
 • separacja.
Jeśli chodzi o prawo cywilne, prowadzimy sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, związane z utratą lub zniszczeniem pienia oraz prawami i obowiązkami stron stosunków umownych. Pomagamy również w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Dodatkowo w sprawach karnych oferujemy reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego w postępowaniu karnym, a także obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami. Prowadzimy sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności czy odroczenia wykonania kary.

Szczegóły zamieszczone są na stronie internetowej.

Więcej informacji

Kontakt

Kontakt Iga Staniuk-Rabenda Kancelaria prawna

Iga Staniuk-Rabenda Kancelaria prawna, Słupsk

Aktualności

 • prawo cywilne

  05.05.2024

  Prawo cywilne to zbiór przepisów regulujących stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, które obejmuje szeroki zakres kwestii, takich jak umowy, zobowiązania, własność czy spadki. W Polsce prawo cywilne oparte jest na Kodeksie cywilnym, który stanowi podstawę dla rozstrzygania sporów i wyznacza ramy prawne dla różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Istotnym aspektem prawa cywilnego jest ochrona praw jednostki, takich jak prawo do prywatności, wizerunku czy ochrona dóbr osobistych.

  Więcej informacji
 • prawo rodzinne

  10.03.2024

  Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, która reguluje relacje między członkami rodziny, takie jak małżeństwo, rozwód, podział majątku, władza rodzicielska, czy alimenty. W Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest głównym źródłem prawa rodzinnego, które określa zasady funkcjonowania rodziny, a także obowiązki i prawa wynikające z tych relacji.

  Więcej informacji
 • prawo karne

  31.01.2024

  Prawo karne to gałąź prawa, która zajmuje się definiowaniem przestępstw oraz określaniem kar i środków prawnych stosowanych wobec osób, które dopuściły się tych przestępstw. W Polsce kodeks karny stanowi główne źródło prawa karnego, określając rodzaje przestępstw, ich kwalifikację oraz wymiar kary. Ważną rolę w systemie prawnym odgrywają także sądy, które orzekają w sprawach karnych, a także prokuratura, odpowiedzialna za ściganie przestępstw i reprezentowanie interesu społecznego.

  Więcej informacji

Opinie (0)

Opinie o firmie Iga Staniuk-Rabenda Kancelaria prawna


WeNet jako administrator serwisu nie prowadzi weryfikacji, czy publikowane w serwisie opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli dany produkt lub usługę lub ich używali.

Tagi