O firmie

"Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich" zajmuje się wspieraniem dwustronnej współpracy pomiędzy danymi krajami oraz pełnieniem funkcji reprezentacyjnej państwa na zewnątrz. Podstawowym celem tejże współpracy, jest rozwijanie wzajemnych stosunków między państwami na płaszczyźnie kulturowej, politycznej i gospodarczej.

"Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich" znajduje się na Złota 59 w miejscowości Warszawa. Kod pocztowy niezbędny w kontaktach korespondencyjnych to: 00-120 Warszawa.

Niesienie pomocy należy do głównych zadań pracowników placówki, dlatego też udzielają jej oni obywatelom swojego kraju, którzy przybywają do Polski jako turyści, bądź też w celach biznesowych, jak również obywatelom, którzy zamieszkują tereny Polski. "Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich" jest pomocna obywatelom naszego kraju, zainteresowanych wyjazdem w celach turystycznych lub nawiązaniem współpracy gospodarczej i w tym celu ma obowiązek udzielić im wyczerpujących informacji.

Zapraszamy do telefonicznego kontaktu pod numerem: 22 222 20 20. Odpowiadamy również na zapytania mailowe: warsaw@mofa.gov.ae.

Informacje o działalności

Branża: Ambasady, konsulaty

Opinie (0)