Dodatkowe dane

Dane rejestrowe:
NIP: 8513070903
Rok założenia:
2014
Branża:

Polecane oferty

Szczecin, Edmunda Bałuki 21 lok. 1, (dawniej ulica Obrońców Stalingradu)
Dokładam wszelkich sił, by w mojej kancelarii prowadzić kompleksowe usługi notarialne. Z racji tego...
Jako notariusz jest zobowiązywana przez polskie prawo do sporządzania właściwych aktów notarialnych...
W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowe usługi w zakresie sporządzania aktów notaria...
Bogate doświadczenie zawodowe pozwala nam na kompleksową realizację wszelkich zleceń. Zawsze działa...

O firmie

Kancelaria Notarialna, którą prowadzi notariusz Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska ma swoją siedzibę w Szczecinie. Nasze doświadczenie to wiele lat pracy branżowej i świadczenia profesjonalnych usług notarialnych. Zawsze w pierwszej kolejności dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty, aby poznać tam szczegóły. Pomocna będzie również nasza strona internetowa.

Oferta

Znajdująca się w Szczecinie kancelaria notarialna to obsługa notarialna na wysokim poziomie. Staramy się realizować czynności notarialne w szerokim zakresie, interesuje nas bowiem kompleksowa oferta, z której byłoby zadowolone jak najszersze grono Klientów.

Do obowiązków notariusza należy dokonywanie czynności, którym strony są zobowiązane albo chcą nadać formę notarialną. Działamy jako osoby zaufania publicznego co zapewnia nam ochrona przysługująca funkcjonariuszom publicznym. Wszelkie czynności, jakich dokonujemy w naszym biurze, wykonane zgodnie z prawem mają moc dokumentu urzędowego. Usługi notarialne prowadzimy w języku polskim, ale na żądanie strony możemy, korzystając w własnych umiejętności, lub umiejętności tłumacza przysięgłego, dokonać tłumaczenia w języku obcym.

Obowiązki notariusza to:
  • sporządzanie aktów notarialnych, które obejmują: umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizn, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli wymaga tego charakter danej czynności albo okoliczności. Działamy również poza godzinami pracy Kancelarii, jeżeli wcześniej zostanie to uzgodnione. Staramy się być bowiem elastyczni i dostosować do naszych Klientów.

Pracujemy skrupulatnie i dokładnie, angażujemy się w pełni w powierzone zadania i czynności, traktując Klientów indywidualnie. Korzystając z usług naszej kancelarii mają Państwo pewność, że wykorzystując gruntowną wiedzę i doświadczenie zrealizujemy usługę i wypełnimy wszelkie obowiązki na najwyższym poziomie. Dodatkowo bezpłatnie udzielamy informacji na temat czynności notarialnych.

Przed dokonaniem każdej czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy aby mogli Państwo dowiedzieć się o komplet niezbędnych dokumentów potrzebnych przy sprawie oraz o cenę usługi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Kontakt Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska Kancelaria notarialna

Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska Kancelaria notarialna, Szczecin

Opinie (0)

Opinie o firmie Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska Kancelaria notarialna