Materiał Partnera

Zużyte folie i tworzywa sztuczne – zadbajmy, by nie zalały nas śmieci

Zużyte folie i tworzywa sztuczne – zadbajmy, by nie zalały nas śmieci

Działalność i funkcjonowanie człowieka sprawia, że codziennie, w niemal każdym miejscu na świecie, wytwarzana jest niewyobrażalna ilość różnego rodzaju odpadów. Jedną z największych grup stanowią tworzywa sztuczne. Ich właściwości sprawiają, że w wielu zastosowaniach są nie do zastąpienia, np. przez drewno lub metal. Niestety, bardzo długi czas rozkładu stanowi podstawową wadę tego typu wyrobów. Dlatego też tak ważne jest podjęcie działań związanych z szeroko pojętym recyklingiem odpadów plastikowych.

Warto zacząć od siebie

W odpadach z tworzyw sztucznych dominują przede wszystkim polimery zawierające węgiel i wodór, pozyskane bezpośrednio z ropy naftowej. Głównym źródłem powstawania tego typu śmieci są gospodarstwa domowe, ale dostarczają ich także między innymi budownictwo, rolnictwo lub motoryzacja. Obowiązujące w chwili obecnej przepisy regulują usuwanie odpadów plastikowych z naszych domów lub firm. Mają one przede wszystkim za zadanie ułatwienie i usprawnienie prawidłowej segregacji śmieci, dzięki czemu można je będzie poddać działaniom recyklingowym. W przypadku gospodarstw domowych pierwszym krokiem jest właściwa segregacja odpadów poprzez korzystanie ze specjalnych pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami. Następnie wyselekcjonowane śmieci trafią do przetwórców dzięki firmom, takim jak A S Hurtownia Wielobranżowa Sławomir Rybacki, świadczącym między innymi usługi odbioru odpadów z tworzyw sztucznych, które je zbierają, sortują i uzdatniają.

Sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych

Zanim rozpoczniemy recykling śmieci plastikowych, należy poddać je dedykowanym procesom mycia lub wręcz neutralizacji oraz rozsortować je na frakcje materiałowe. Samo przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych najczęściej przebiega w dwojaki sposób:

  • mechaniczny – bez zmiany struktury chemicznej, który polega na rozdrobnieniu odpadów w celu uzyskania regranulatu lub recyklatu o określonej jakości. W procesie tym korzysta się z właściwości termoplastycznych przetwarzanych tworzyw. Recyklingowi mechanicznemu poddawane są najczęściej butelki, opakowania plastikowe oraz różnego rodzaju folie opakowaniowe.
  • chemiczny – ze zmianą struktury chemicznej, podczas którego tworzywa sztuczne poddaje się procesom, w trakcie których ulega zmianie ich budowa chemiczna. W zależności od tego, jakie procesy zachodzą, uzyskujemy między innymi:
    • glikolizę, hydrolizę lub metanolizę – gdy wykorzystywane są rozpuszczalniki chemiczne,
    • pirolizę (rozkład termiczny bez użycia tlenu), zgazowania (rozkład do produktów gazowych), hydrokrakingu (rozpad przy użyciu wodoru) – gdy zmiana zachodzi pod wpływem temperatury.

Powyższe procesy umożliwiają odzyskanie ciekłych i gazowych węglowodorów, które mogą być stosowane jako paliwo w przemyśle, a także materiałów mogących służyć jako surowiec do produkcji kolejnych wyrobów.

Ogromna różnorodność zastosowań tworzyw sztucznych sprawia, że jeszcze przez wiele lat cieszyć się będą one niesłabnącą popularnością. Niemniej jednak już teraz warto zadbać o rozwój technologii oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa, co pozwoli na zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz