Artykuł sponsorowany

Znak towarowy jako ważny składnik majątku firmy

Znak towarowy jako ważny składnik majątku firmy

Znak towarowy to jedno z najważniejszych narzędzi współczesnego marketingu — to właśnie on zapewnia firmie rozpoznawalność, co pozwala na budowanie szerokiej siatki klientów. Niestety, jeśli konkurencja zauważy pozytywne skojarzenia z danym przedsiębiorstwem, może próbować się na nim wzorować lub, co gorsza, pod niego podszywać. Co zatem należy zrobić, aby skutecznie ochronić swój wizerunek? 

 
Czym jest znak towarowy?

 

Znak towarowy to identyfikator marki, a więc oznaczenie, którym opatrujemy towary lub usługi w przedsiębiorstwie, aby odróżniały się od innych takich samych lub podobnych. Według art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Klienci identyfikują daną firmę z jej znakiem towarowym, dlatego tak ważne jest, by chronić go przed nieuczciwą konkurencją. 

 
Jak zabezpieczyć swój znak towarowy?

 

Aby zabezpieczyć znak towarowy firmy, należy wypełnić formularz Urzędu Patentowego. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z usług zewnętrznej kancelarii. Należy jednak pamiętać, iż o sile rejestracji znaku towarowego będzie świadczyć możliwość ścigania w przyszłości tych, którzy patent naruszą. W Krakowie pomoc w zabezpieczeniu znaku towarowego oferuje Kancelaria Patentowa JWJ. Formularz złożony w Urzędzie Patentowym musi m.in. zawierać informację o rodzaju znaku (np. słowny, słowno-graficzny, graficzny itd.) oraz o tym, w odniesieniu do jakich towarów lub usług będzie używany. Dobrze by było też określić, jakie działania firma zamierza podjąć w ciągu kilku najbliższych lat, aby znakiem towarowym można było objąć nie tylko przedmioty znajdujące się w obecnej ofercie przedsiębiorstwa. 

 

Cechy znaku towarowego

 

Nie wszyscy wiedzą, że znak towarowy można licencjonować i zastawiać. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, w której marka ma już swoją rozpoznawalność i budzi pozytywne skojarzenia. Jeśli przedsiębiorca postanowi użyczyć licencji na swój znak towarowy, będzie mógł się spodziewać wpływów na konto z tego tytułu — a więc znak będzie sam na siebie zarabiał. Poza tym znak towarowy może być również potwierdzeniem wierzytelności w banku, na przykład w sytuacji, w której właściciel firmy będzie potrzebował środków na jej dalszy rozwój. Taka możliwość występuje jednak jedynie wtedy, kiedy znak jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz