Materiał Partnera

Znaczenie współczesnych kontenerów, ich rodzaje i zastosowanie

Znaczenie współczesnych kontenerów, ich rodzaje i zastosowanie

Kontenery to obecnie standard w transporcie – nie tylko morskim. Oczywiście nie zawsze tak było. Spoglądając wstecz nietrudno dostrzec moment, w którym kontenery weszły do użytku na szerszą skalę. Sam pomysł jest z nami dopiero od lekko ponad sześćdziesięciu lat. Obecnie niemal dziewięćdziesiąt procent ładunków drobnicowych przewożonych na dalszych odległościach znajduje się w kontenerach. Co sprawiło, że zrewolucjonizowały one transport?

Krótka historia kontenerów morskich

Początek kontenerów powiązany jest z osobą Amerykanina Malcolma McLeana, którego można uznać za ich wynalazcę. Jego pomysł na kontenery był prosty – wymyślił, by ładunki drobnicowe umieścić w metalowych skrzyniach o zunifikowanych wymiarach, które będzie można z powodzeniem podnosić dźwigiem. Pozwoliło to na znaczne skrócenie pobytu w porcie, a tym samym zmniejszenie wiążących się z tym wydatków.

McLean poszedł jednak o krok dalej – przebudował nieduży tankowiec z ogromnymi ładowniami. Celem prac było umożliwienie przewozu wspomnianych wyżej metalowych skrzyń o tych samych wymiarach. Dzięki kontenerom o ujednoliconej wielkości możliwe stało się transportowanie w przerobionym tankowcu większej ilości towarów.

Pierwszy historyczny rejs statku wypełnionego całkowicie kontenerami odbył się w 1956 roku. Od tego czasu pomysł McLeana podchwyciło wiele firm transportowych, a kontenery są obecnie standardem.

Jakie są rodzaje kontenerów oraz ich zastosowanie?

Współczesne kontenery nie służą wyłącznie do transportu. Ich modułowość, zunifikowany rozmiar i łatwość w transportowaniu znalazły swoje zastosowania także w innych dziedzinach życia. Za pomocą kontenerów można gromadzić odpadki, czy… tworzyć budynki, nie tylko o tymczasowym charakterze.

W związku z tym, że kontenery mogą występować w ogromnej liczbie rodzajów różniących się między sobą wyposażeniem i parametrami, można wśród nich wyróżnić wiele kategorii. Ich produkcją zajmuje się między innymi firma Aw‐Tech.

Mamy więc do czynienia między innymi z z kontenerami:

  • technicznymi,
  • sanitarnymi,
  • magazynowymi,
  • biurowymi,
  • mieszkalnymi,
  • socjalnymi,
  • sportowymi.

Z kontenerów z powodzeniem montowane są portiernie, szatnie czy stróżówki.

Co ciekawe, mimo tak fundamentalnych różnic, zdecydowana większość kontenerów charakteryzuje się dokładnie takimi samymi wymiarami, sposobem mocowania oraz występowaniem stałych elementów konstrukcyjnych, które pozwalają na ich transport za pomocą również zunifikowanych dźwigów przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Opracowanie:
Przeworsk, Misiągiewicza 64
tel. 600 643 240
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz