Materiał Partnera

Znaczenie właściwego doboru ściernicy, do rodzaju obrabianego materiału

Znaczenie właściwego doboru ściernicy, do rodzaju obrabianego materiału

Dobierając ściernicę do obróbki powierzchni należy kierować się przede wszystkim wydajnością pracy narzędzia. Żywotność ściernicy ma znaczenie drugorzędne, względem kosztów maszyny i robocizny. Zaleca się optymalny dobór ściernic, tak, by osiągnąć wymaganą jakość wykończenia powierzchni, przy użyciu ściernicy o najgrubszej dopuszczalnej ziarnistości i najniższej twardości. Jak zatem dobierać materiały ścierne?

Podstawowa charakterystyka ściernic i zasada ich działania

Ściernica to narzędzie, którego powierzchnię stanowią drobne ziarna ścierne związane spoiwem. Pomiędzy ziarnami występują wolne przestrzenie zwane porami, które umożliwiają usuwanie wiórów w trakcie szlifowania, a także penetrację chłodziwa. Jak tłumaczy ekspert z firmy RWD Wiesław Roszczypała, w procesie szlifowania ziarna, które są ostre, skrawają obrabiany materiał. Równocześnie ziarna te ulegają stępieniu, co powoduje wzrost temperatury, która przyczynia się do pękania ziaren i utworzenia nowych krawędzi tnących, bądź też do pękania spoiwa, co sprawia, że odsłaniają się nowe ostre ziarna. Co pewien czas ściernice należy „obciągać” przy użyciu narzędzi diamentowych zwanych obciągaczami.

Czym się kierować przy doborze ściernicy?

Różne właściwości materiałów ściernych, czyli ziaren, różne rodzaje spoiwa i metody wykonania ściernic sprawiają, że mamy do czynienia ze ściernicami o bardzo różniących się właściwościach. Zaleca się stosowanie następujących ściernic do odpowiednich materiałów podlegających obróbce:

  • ściernice drobnoziarniste do materiałów twardych i kruchych;
  • średnice gruboziarniste do materiałów miękkich, plastycznych;
  • średnice twarde (o twardym spoiwie) do materiałów miękkich;
  • średnice miękkie do materiałów twardych;
  • ściernice ceramiczne do szybkiego wykończenia o mniejszej dokładności;
  • ściernice o spoiwie żywicznym do wykończenia najwyższej jakości;
  • węgliki krzemu do szlifowania żeliwa, twardych metali nieżelaznych i materiałów niemetalowych;
  • elektrokorund do szlifowania stali i żeliw miękkich;
  • tlenek aluminium i  ściernice borazonowe do szlifowania stali nierdzewnej i narzędziowej, niektórych stopów aluminium oraz brązu;

Dobierając ściernicę należy kierować się tym, jaki materiał będzie szlifowany i jaka jest jego twardość oraz jak duży naddatek ma zostać usunięty. Nie bez znaczenia jest też kształt obrabianego przedmiotu i wymaganie wykończenie jego powierzchni. Należy też zwrócić uwagę na rodzaj maszyny wykorzystywanej w procesie szlifowania, jej moc i generowana przez nią prędkość ściernicy. W razie potrzeby należy zastosować odpowiednie aktywatory i chłodziwa. 

Opracowanie:
Opatów, Konopnickiej 3
tel. 667 994 020
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz