Materiał Partnera

Znaczenie skaningu w pracy geodety

Znaczenie skaningu w pracy geodety

Technologia skaningu laserowego daje duże możliwości wykorzystania w pracach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych, a także przy tworzeniu szczegółowych map geodezyjnych. Metoda ta świetnie sprawdza się w przypadku zbierania danych o obiektach zabytkowych, o detalach architektonicznych oraz elementach geodezyjnych. Wykonywanie pomiarów skanerem jest bardziej złożone, ale uzyskane wyniki są bardziej dokładne i szczegółowe.

Czym jest skaning laserowy?

Skaning laserowy to coraz popularniejsza metoda wykorzystywana w codziennej pracy geodety. Dzięki niej możliwe jest dotarcie do bardzo szczegółowych danych przestrzennych, które można wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki. Bez wykorzystania skaningu laserowego nie byłoby możliwe wykonanie specjalistycznych prac projektowych, inwentaryzacji oraz realizacja różnego rodzaju zadań geodezyjnych. Metoda skaningu daje znacznie większą dokładność pomiarów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów prac terenowych. To też spora oszczędność czasu niezbędnego na pozyskanie danych geoprzestrzennych. Skaning laserowy jest doceniany przez konstruktorów, architektów, inżynierów budowlanych oraz innych specjalistów związanych z branżą budowlaną. Daje on możliwość szybszej inwentaryzacji zabytków, sprawdza się w pracach energetycznych, górniczych, leśnych raz w planowaniu przestrzennym terenu. Możliwe jest dokonanie pomiarów, zdobycie informacji o kształtach obiektów, ukształtowaniu terenu oraz badaniu deformacji obiektów wysmukłych. Metoda ta sprawdza się idealnie w miejscach gdzie ważny jest krótki czas realizacji oraz wysoka precyzja.

Model przestrzenny 3D

Obecnie coraz więcej firm z różnych branż jest zainteresowanych możliwościami wykorzystania skaningu laserowego. Szczególnie dotyczy to wykonania modeli 3D instalacji różnego typu oraz obiektów, ale również stanowi wsparcie przy projektowaniu nowych elementów instalacji. Mowa tutaj o modelach przestrzennych rur w rafineriach czy na platformach wiertniczych, gdzie bardzo szczegółowe modele instalacji są szczególnie istotne. Podobne modele są wykonywane w obiektach przemysłowych jak huty żelaza, w stalowaniach czy elektrowniach. Dzięki skaningowi laserowemu możliwe jest szczegółowe udokumentowanie stanu rzeczywistego budynku, co znaczący wpływ na wprowadzenie ewentualnych zmian oraz nowych inwestycji. W tym przypadku tworzone są modele wizualizacji obiektów, planowanych inwestycji, a także kontrola już zrealizowanych rozbudowań. Wykonanie modelu jest doskonałym źródłem informacji w zakresie zarządzania inwestycją. Naziemny skaning jest też wykorzystywany podczas przebudowy infrastruktury transportowej, a szczególnie dróg, mostów, linii kolejowych czy wiaduktów. W przypadku złożoności terenu metoda ta idealnie się sprawdza, ponieważ rejestruje wszelkie odchylenia oraz nierówności, które są istotne dla inwestycji biurowej, ale też drogowej. Skaning laserowy sprawdza się też w badaniu obiektów mieszkalnych, gdzie dla zachowania najwyższego bezpieczeństwa mieszkańców powinno sprawdzać się stan ścian oraz sufitów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości można wdrożyć rozwiązania, które zapobiegną dalszej degradacji budynku.

Opracowanie:
Bezrzecze, Kminkowa 52
tel. 600 894 563
Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz