Materiał Partnera

Znaczenie ochrony danych osobowych

Znaczenie ochrony danych osobowych

Danymi osobowymi określa się wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania. Takie rozumienie terminu wynika z definicji z ustawy o ochronie danych osobowej z 29 sierpnia 1997 roku.

Przetwarzanie i przepływ danych osobowych  jest regulowane nie tylko przez Konstytucję RP, ale także przez dyrektywy europejskie – wyjaśnia nasz rozmówca z Biura Usług Informatycznych. Administratorzy danych osobowych muszą dodatkowo stosować się do szeregu rozporządzeń, w tym rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. oraz 11 grudnia 2008 r.

Znaczenie norm prawnych

Wymienione wyżej ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych mają szczególne znaczenie, ponieważ służą nie tyle ochronie interesów państwa, ale stanowią narzędzie ochrony jednego z fundamentalnych praw człowieka – prawa do prywatności.

Ustawowe obowiązki administratora danych

Zgodnie z prawem, na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed przetwarzaniem niezgodnym z ustawą, zmianą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Aby administrator mógł skutecznie sprostać tym zadaniom musi dysponować odpowiednimi narzędziami.

Realizacja zadań administratora polega głównie na technicznym zabezpieczeniu danych. Administrator może upoważniać inne osoby do przetwarzania tych danych, ale jednocześnie musi kontrolować to kiedy i przez kogo zbiór zostaje powiększany oraz komu przekazywane są zawarte w nim dane.

Dokumenty administratora danych

Dodatkowo, administrator danych osobowych musi prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych. W jej skład wchodzą: polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych z bazy oraz dokumenty dotyczące rejestracji zbiorów danych.

Pamiętając o tym, że ochrona danych osobowych jest w istocie instrumentem praw człowieka, należy podkreślić rolę rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiązków administratora danych. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za dane powierzone do przetworzenia, a dodatkowo ma obowiązek ujawnienia takiego działania w rejestrze GIODO.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz