Materiał Partnera

Znaczenie map wykonanych przez geodetę

Znaczenie map wykonanych przez geodetę

Obecność geodety na budowie to podstawa – jego rola jest kluczowa w kontekście powstania jakiejkolwiek konstrukcji. Pomiary, których dokonuje, są niezwykle istotne i to właśnie w oparciu o nie wykonuje się poszczególne budynki. Geodeta może sporządzić różne mapy, m.in. do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowe. Czym się od siebie różnią i kiedy należy zlecić ich wykonanie?

Fundamentalna mapa

W przypadku chęci zbudowania własnego domu na określonej działce musimy spełnić szereg restrykcyjnych wymagań, po których wypełnieniu możemy zabrać się za konstruowanie wymarzonego budynku. Okazuje się, że tego typu przedsięwzięcie musi zacząć się nie tylko od wynajęcia profesjonalnego architekta czy wykwalifikowanej ekipy budowlanej, lecz także od zatrudnienia geodety. Jego pomiary są niezwykle istotne i stanowią podstawę w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę, dlatego sporządzona przez niego mapa do celów projektowych jest tak ważna. Projektant wskazuje poszczególne elementy, które mają być wybudowane na danej działce, geodeta następnie na tej podstawie sporządza dokument uzupełniony o inne elementy niż te zawarte w mapie zasadniczej. Geodezyjne linie zabudowy czy osie ulic i dróg, które zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to tylko niektóre z istotnych punktów mapy do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę. Takim geodetą z pewnością jest Czobot Mariusz. Usługi geodezyjne wykonujący precyzyjne pomiary od wielu lat. Doświadczenie jest niezwykle istotne w kontekście odpowiedniej realizacji usługi. Profesjonalnie wykonana mapa do celów projektowych nie jest jednak jedyną, którą może sporządzić geodeta.

Właściwe przygotowanie

Dokumentacja geodezyjna jest niezbędna w przypadku realizowania projektu budowlanego. Istotnym jej elementem jest mapa sytuacyjno-wysokościowa, czyli wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które również sporządza uprawniony geodeta. Służy do celów opiniodawczych i zawiera aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych. Wykonana na podstawie precyzyjnych pomiarów przez geodetę, informuje o elementach ewidencji gruntów i budynków, a także – co jest bardzo istotne – sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Usługi geodezyjne, w których skład wchodzi m.in. sporządzanie map, są więc kluczowe w przypadku realizacji projektu budowlanego i muszą być zrealizowane z należytą precyzją przez uprawnionego geodetę. Warto więc wynająć doświadczonego profesjonalistę, co pozwoli usprawnić proces budowy danego budynku. Dzięki temu będziemy też mieli pewność, że konstrukcja wykonana jest właściwie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz