Artykuł sponsorowany

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym 2020

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym 2020

Restrukturyzacja firmy jest niekiedy przeprowadzana z konieczności, a innym razem ma zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa. Jej rozpoczęcie wymaga znajomości odpowiednich przepisów. Przepisy te jednak bardzo często się zmieniają – ma to na celu ułatwić właścicielom firm stosowanie niektórych rozwiązań. Jakie nowości w prawie restrukturyzacyjnym weszły w życie w 2020 roku?

Kto będzie nadzorował restrukturyzację firmy?

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące tego, kto może zajmować się przeprowadzaniem restrukturyzacji w firmie. Będzie to należało do obowiązków osoby dysponującej uprawnieniami kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego będzie powoływał sąd. Osoba na tym stanowisku będzie pełniła funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy. Będzie to konieczne w takich sytuacjach, gdy:

  • przedsiębiorca w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio 250 pracowników lub więcej
  • osiągnął roczny dochód netto większy lub równy 50 mln euro
  • suma aktywów bilansu przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Natomiast 1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Będzie to prosta spółka akcyjna, czyli rodzaj spółki dedykowanej startupom oraz przedsiębiorcom zaczynającym swoją działalność.

Rozpoczęcie restrukturyzacji firmy może nie tylko ją uratować, ale znacząco poprawić jej rentowność. Jednak jej przeprowadzenie wymaga teoretycznej oraz praktycznej znajomości przepisów. Jest to ważne również z tego względu, że przepisy dotyczące prawa restrukturyzacyjnego dosyć często ulegają zmianą” – mówi ekspert z Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej „DORADCA” w Warszawie.

O jakich nowych przepisach restrukturyzacyjnych musi wiedzieć przedsiębiorcach?

Duże zmiany czekają przedsiębiorców od 24 marca 2020 roku. Wtedy to zaczną obowiązywać inne przepisy dotyczące zawiadamiania wierzycieli o terminach ich zgromadzeń, a także o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Oprócz tego zmienią się zasady postępowania z roszczeniami wierzycieli, które nie mogą podlegać postępowaniu egzekucyjnemu czy zostać zabezpieczone. Z chwilą rozpoczęcia restrukturyzacji roszczenia te ulegają zawieszeniu.

Spore zmiany wejdą w życie na koniec 2020 roku, a dokładnie 1 grudnia. Wtedy to postępowanie restrukturyzacyjne zostanie dopasowane do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Dzięki temu wierzyciele będą mieli ułatwiony dostęp do informacji o prowadzonych sprawach, a także będą mogli elektronicznie składać i doręczać pisma.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz