Zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych – kategorie, zwolnienia, kary

Zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych – kategorie, zwolnienia, kary

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Sprawdź, jakie są kategorie zezwoleń na przejazd nienormatywny i kto wydaje takie zezwolenie. Przeczytaj, kto może być zwolniony od posiadania takiego dokumentu i dowiedz się, jakie kary grożą osobom, które nie uzyskały właściwego zezwolenia.

Jakie są zezwolenia na przejazd nienormatywny?

Zezwolenia wydawane są w siedmiu kategoriach:

Zezwolenie I kategorii dotyczy pojazdów, których:

 • wymiary oraz masa nie przekraczają dopuszczalnych norm
 • nacisk osi nie jest większy niż wielkości ustalone dla dróg z naciskiem pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton

Zezwolenie II kategorii dotyczy pojazdów nienormatywnych wolnobieżnych, ciągników rolniczych i przyczep, których:

 • długość, wysokość i masa nie przekraczają dopuszczalnych norm
 • nacisk osi nie przekracza dopuszczalnej normy ustalonej dla drogi
 • szerokość nie jest większa niż 3,5 m

Zezwolenie III kategorii dotyczy pojazdów, których:

 • nacisk osi i masa nie przekraczają norm
 • szerokość nie jest większa niż 3,2 m
 • długość nie jest większa niż 15 m w przypadku pojedynczego pojazdu  lub 23 m w przypadku zespołu pojazdów
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m

Zezwolenie IV kategorii dotyczy pojazdów, których

 • masa nie przekracza norm
 • szerokość nie jest większa niż 3,4 m
 • długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach)
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m
 • naciski osi nie są większe niż ustalone dla dróg, na których obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczy osi napędowej do 11,5 ton

Zezwolenie V kategorii dotyczy pojazdów, których:

 • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla wybranej drogi
 • szerokość nie jest większa niż 3,4 m
 • długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach)
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m
 • masa nie jest większa niż 60 ton

Zezwolenie VI kategorii dotyczy pojazdów, których:

 • szerokość nie jest większa niż 3,4 m dla drogi jednojezdniowej lub 4 m w przypadku dwujezdniowej drogi klasy A, S i GP
 • długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach)
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m
 • masa nie jest większa niż 60 ton
 • naciski osi nie są większe niż ustalone dla dróg, na których obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczy osi napędowej do 11,5 ton

Warto pamiętać, że zezwolenia ponadgabarytowe kategorii III-VI wydawane są na określony czas – od miesiąca do dwóch lat.

Ostatnie zezwolenie, czyli zezwolenie kategorii VII, dotyczy pojazdów, których przejazd nie jest możliwy na podstawie pozostałych zezwoleń. Uzyskanie zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych pozwala na przejazdy jedno- lub wielokrotne na określonej trasie.

Zezwolenia wydają w przypadku:

 • I kategorii – zarządca drogi
 • II kategorii – starosta ze względu na siedzibę wnioskującego lub miejsce przejazdu
 • III kategorii – starosta
 • IV-VII kategorii – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub naczelnik urzędu celnego

Kto może być zwolniony z uzyskania zezwolenia?

Z konieczności uzyskania zezwolenia zwolnione są autobusy (w zakresie nacisków osi), a także pojazdy, których rozmiary (szerokość i długość) bez ładunku nie przekraczają dopuszczalnych norm. Poza tym zwolnione są również pojazdy przewożące ładunek, który jest odpowiednio oznakowany i który:

 • umieszczony jest tak, by całkowita szerokość pojazdu nie była większa niż 2,55 m (w przypadku pojazdów o szerokości 2,55 m wartość ta nie może być większa niż 3 m)
 • nie wystaje więcej niż 2 metry z tyłu pojazdu
 • nie wystaje więcej niż 0,5 m z przodu pojazdu (nie więcej niż 1,5 m od siedzenia kierowcy)

Poza tym zwolnienie dotyczy też pojazdów biorących udział w akacjach ratowniczych, pojazdów zarządców dróg, pojazdów policyjnych, jednostek ochrony przeciwpożarowej itd. Przeczytaj, czym charakteryzuje się pojazd ponadgabarytowy.

Jakie kary grożą za brak zezwolenia?

Wjazd na drogę o ograniczeniu nacisku osi bez posiadania właściwego zezwolenia pociąga za sobą karę nałożenia grzywny. Możesz zapłacić:

 • 1 500 zł, jeśli nie posiadasz zezwolenia I lub II kategorii
 • 5 000 zł, jeśli nie masz zezwolenia III-VI kategorii
 • 500 zł, jeśli nie masz zezwolenia na kategorię VII i nacisk jednej lub wielu osi, masa pojazdu lub jego wymiary przekraczają dopuszczalne wartości do 10%
 • 2 000 zł, jeśli nie masz zezwolenia na kategorię VII i nacisk jednej lub wielu osi, masa pojazdu lub jego wymiary przekroczyły dopuszczalne wartości o ponad 10%, ale nie więcej niż 20%
 • 15 000 zł, jeśli nie masz zezwolenia na kategorię VII i zostały przekroczone dopuszczalne wielkości.

Dowiedz się, kiedy wymagany jest pilotaż pojazdów nienormatywnych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz