Materiał Partnera

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa średnich przedsiębiorstw

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa średnich przedsiębiorstw

Według analiz ekonomicznych, najważniejszymi odbiorcami usług księgowo-rachunkowych, do których zalicza się również obsługę kadrowo-płacową, zalicza się małe i średnie firmy. Czerpią one ze współpracy z odpowiednimi biurami księgowymi bardzo duże korzyści, usprawniając nie tylko ewidencjonowanie podatkowe w księgach rachunkowych księgowości pełnej, czy w księgach przychodów i rozchodów, charakterystycznych, dla tej uproszczonej. Ważne jest bowiem także tanie i szybkie zarządzanie kadrą i jej płacami.

Optymalizacja kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa

Korzystanie z usług biur rachunkowych jest dla przedsiębiorców bardzo opłacalne finansowe. Warto przy tym wiedzieć, że zarządy firm nie tylko decydują się na skorzystanie z bardzo popularnego outsourcingowego ewidencjonowania podatkowego, ale także ze wspomnianej obsługi kadrowo-płacowej. To ona pozwala na zredukowanie liczby pracowników zarządczych, braku wynajmu dodatkowych pomieszczeń, oraz barku konieczności zakupu drogiego sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym, wymagającym posiadania licencji. Jest to szczególnie opłacalne dla firm przemysłowych i produkcyjnych, które zamiast skupić się na rozszerzaniu własnych biur, wolą inwestować w rozwój parków przemysłowych, pozwalających na podwyższenie efektywności właściwej działalności wytwórczej.

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa to bardzo odpowiedzialne zadanie biur rachunkowych, które muszą wykazać się terminowością, kompleksowością, a także nowoczesnością. Wielokrotnie pracują one bowiem w oparciu o nowoczesne narzędzia księgowe, raportowe, czy też analityczne. Same działania bieżące i doraźne związane z kadrami mogą dotyczyć: sporządzania dokumentów stosunku pracy, prowadzanie tzw. kalendarzy pracowników i wydawanie im niezbędnych zaświadczeń, obsługę spraw dotyczących kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, czy też tworzenia oraz archiwizowania dokumentacji pracowniczych. Ważne są również aktualizowane przez biur rachunkowe wewnętrzne regulaminy pracodawcy, dostosowywane do nowoczesnych warunków pracy, opartych często o model work-life balance. Jeśli mówi się zaś o obsłudze płacowej, mamy na myśli sporządzanie listy wynagrodzeń, przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA, czy też, tworzenie dokumentów podatkowych PIT-4, PIT-11, PIT-40, czy PIT-4R.

Warto przy tym wiedzieć, że najlepsze biura rachunkowe dzięki swojej innowacyjność, wszystkie zadania mogą wykonywać w stu procentach zdalnie. Tak jest między innymi w przypadku zespołu Doroty Terlickiej, działającej w Biurze Rachunkowym Doner. Podmiot ten zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencją przychodów, kartami podatkowymi, oraz oczywiście omawianą oraz pożądaną przez przedsiębiorców obsługą kadrowo-płacową.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz