Materiał Partnera

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa

Usługi outsourcingowe obecnie rewolucjonizują sposoby zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to nie tylko usług oferowanych przez pracowników fizycznych i sezonowych, ale też wykwalifikowanych informatyków oraz księgowych i specjalistów ds. rachunkowości. Zakres obowiązków zewnętrznych firm księgowych okazuje się coraz szerszy. Coraz więcej z nich poza prowadzeniem ksiąg przychodów oferuje także kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Zakres obsługi kadr i płac

W skład takiej opieki wchodzą m.in. przygotowywanie umów oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, dokładna ewidencja kartotek pracowniczych oraz listy płac. Coraz częściej zewnętrzne firmy podejmują się także sporządzaniem dokumentacji związanej z urlopami macierzyńskimi i chorobowymi oraz podstawami do zasiłków. Wiąże się to ze stałą reprezentacją oraz rozliczaniem pracowników przed ZUS i Urzędem Skarbowym, do którego kierowane są imienne deklaracje PIT-u, podkreślają pracownicy Biura Rachunkowego Barbary Pokrzywnickiej

Koncentracja na jakości zasobów ludzkich

Nie trzeba przekonywać jakim udogodnieniem jest takie wsparcie dla pracodawców. Nie tylko eliminuje konieczność prowadzenia zespołu księgowego, ale pozwala także skoncentrować się na pozyskiwaniu i rekrutowaniu najlepszych kandydatów oraz zbudowaniu najlepszego zespołu.

Nieustanny rozwój branży księgowości

Branża księgowa również się rozwija. Dzieje się to choćby poprzez wykorzystywanie rozbudowanych księgowych systemów informatycznych, które nie tylko pozwalają na gromadzenie danych, ale także tworzenie analiz i audytów. Nie mówiąc o przyspieszeniu pracy, które wiąże się z tym rozwiązaniem. Niewykluczone, że obsługa kadrowo-płacowa w niedalekiej przyszłości ulegnie jeszcze większemu rozszerzeniu.

Już od pewnego czasu działy te podejmują się analiz związanych z ewidencją czasu pracy i pomocy w zarządzaniu personelem. Wynika to z tego, że pracodawcy mogą nie dostrzegać problemów, które pojawiają się w pracy zespołu. Zakres kompetencji księgowych zaczyna wykraczać poza kompetencje z kręgu prawa pracy i podatków i wymaga poszerzania wiedzy o zagadnienia z socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi.


Opracowanie:
Bytów, Przemysłowa 1 B
tel. 59 822 34 64
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz