Materiał Partnera

Zawodowe ubezpieczenie OC - jak to wygląda w praktyce

Zawodowe ubezpieczenie OC - jak to wygląda w praktyce

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC, to określenie, które przede wszystkim kojarzy nam się z obowiązkowym ubezpieczeniem auta. Niemniej jednak oprócz konieczności posiadania polisy będąc właścicielem pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wymagane jest jeszcze w wielu innych sytuacjach – szczególnie zawodowych, gdzie w określonych przypadkach niezbędne jest posiadanie OC z tytułu wykonywania zawodu.

Kogo dotyczy zawodowe OC

Ubezpieczenie OC to usługa, która na rynku ubezpieczeń przyjmuje zazwyczaj charakter obowiązkowy powszechny - np. w przypadku posiadaczy aut lub rolników. Warto jednak pamiętać, że współczesne firmy ubezpieczeniowe, w tym także Janusz Terczyński Pośrednictwo ubezpieczeniowe, oferują również ubezpieczenia szczególne, dotyczące określonych grup zawodowych, dla których warunki ubezpieczenia regulują konkretne przepisy prawne. W tym przypadku OC z tytułu wykonywania zawodu lub pełnienia określonej funkcji, przewidziane jest dla osób i podmiotów prowadzących profesjonalną działalność w zakresie wymagającym szczególnej wiedzy, kwalifikacji i uprawnień. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi unormowaniami dotyczącymi ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, do zawarcia umowy ubezpieczenia OC zobligowanych jest kilkadziesiąt zawodów, takich jak na przykład:

 • lekarze, dysponenci jednostek ratownictwa medycznego,
 • adwokaci, radcy prawni, notariusze,
 • detektywi,
 • brokerzy lub agenci ubezpieczeniowi,
 • komornicy sądowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • zarządcy nieruchomości,
 • księgowi oraz biegli rewidenci lub biura usług płatniczych,
 • architekci,
 • podmioty świadczące usługi certyfikacyjne,
 • agenci biur turystycznych,
 • inżynierowie.

Błąd w działaniach zawodowych może być kosztownym problemem

Przedstawiciele powyższych zawodów zobligowani są przepisami do posiadania zawodowego ubezpieczenia OC. Pełni ono funkcję zabezpieczenia przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas realizowania swoich obowiązków, których złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie z tego tytułu różnego rodzaju strat. W takim przypadku sprawcę zobowiązuje się do naprawy szkody w oparciu o tzw. odpowiedzialność deliktową lub kontraktową. Pierwsza z nich oznacza, że zdarzenie podlegające ubezpieczeniu powstało na skutek czynu niedozwolonego, druga zaś dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Niemiej jednak wybierając odpowiednie OC zawodowe, należy dokładnie sprawdzić jego zakres oraz to jakie szkody ono obejmuje.
Ubezpieczenie zawodowe to rozwiązanie, które chroni podwójnie - zarówno ubezpieczonego (chroniąc jego budżet), jak i jego klienta, dając mu gwarancję wypłaty odszkodowania
z tytułu potencjalnych strat.

Oczywiście na ubezpieczenie działań zawodowych mogą (w formie dobrowolnej) zdecydować się także przedstawiciele innych branż, którzy nie są zobowiązani do posiadania polisy obowiązkowej. Ubezpieczenie tego typu może być np. wymagane w procesie przetargu bądź podczas podpisywania kontraktu. Niemniej jednak bez względu na to czy jest to ubezpieczenie dobrowolne czy obowiązkowe, przede wszystkim zwiększa ono wiarygodność przedsiębiorcy.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz