Materiał Partnera

Zatrudniasz pracowników? Sprawdź poziom satysfakcji zespołu w firmie.

Zatrudniasz pracowników? Sprawdź poziom satysfakcji zespołu w firmie.
Na prawidłowe funkcjonowanie i sukces firmy składa się wiele czynników, przy czym należy pamiętać, że jednym z najważniejszych filarów przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby identyfikowali się oni z firmą oraz odczuwali satysfakcję z faktu zatrudnienia w danym miejscu. Niemniej jednak stopień zadowolenia z wykonywanej pracy jest bardzo złożoną kwestią i niełatwo go zmierzyć, dlatego też warto regularnie przeprowadzać badania satysfakcji pracowników.

Przydatna wiedza

Satysfakcja pracownika to niezwykle istotny czynnik, który ma bezpośredni wpływ na jego produktywność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu zadań. Oczywiście pojęcie „satysfakcja” jest dość złożone, a co za tym idzie zazwyczaj trudno jest określić co na nią wpływa i z czego ona wynika, gdyż to co może wywoływać pozytywne odczucia u jednej osoby, u drugiego człowieka okazuje się być obojętne lub wiąże się z negatywnymi emocjami. Niemniej jednak można powiedzieć, że satysfakcja pracownika oznacza pozytywny stosunek osób zatrudnionych do powierzonych im obowiązków, otoczenia pracy i współpracowników. Dlatego też warto wykonywać badania pracowników pod kątem satysfakcji, gdyż pozwoli to na uzyskanie wiedzy o świadomości osób zatrudnionych, co do wizji i misji przedsiębiorstwa, identyfikacji z wartościami firmy, a niekiedy także o problemach, konfliktach lub potrzebach wprowadzenia zmian w zespole. Działanie tego typu powinno pozwolić również na dostrzeżenie potrzeb, marzeń, pragnień lub adekwatnych systemów motywacji.     

Do obszarów najczęściej poddawanych badaniom satysfakcji zaliczyć należy:

 • poziom zadowolenia pracowników,
 • kwestie związane z systemem wynagrodzeń,
 • atmosfera i relacje w firmie,
 • opinie na temat kadry menedżerskiej i współpracowników,
 • zaangażowanie pracowników,
 • struktura awansów,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • opinie na temat możliwych zmian.

Badania satysfakcji pod lupą

Przeprowadzenie badania satysfakcji to niezwykle cenne narzędzie diagnostyczne, które może przyjąć różnoraką formę. Zazwyczaj działania tego typu realizowane są poprzez ankiety, których zaletą jest anonimowość wyrażania opinii, a ilościowy charakter pozwala w szybki sposób pozyskać dane od dużej grupy pracowników. Kolejnym sposobem mogą być rozmowy z pracownikami, co jednak nie zawsze gwarantuje uzyskanie obiektywnych
i realnych opinii. Coraz częściej badania satysfakcji przeprowadzane są również w formie ankiet online.       


Decydując się na sprawdzenie stanu zadowolenia pracowników w firmie należy mieć świadomość, że na jakość badania i rzetelność otrzymanych wyników wpływa szereg czynników, z których wymienić należy:

 • anonimowość – gdyż zapewnienie pracownikom poczucia anonimowości na każdym etapie procesu, pozwoli na uzyskanie realnych opinii,
 • poczucie bezpieczeństwa – a co za tym idzie uczestnicy badania muszą mieć świadomość, że zbierane od nich informacje nie obrócą się przeciwko nim lub pracodawcy,
 • rzetelność – gdyż na wynik badania nie powinny mieć wpływ np. przekonania badacza lub potrzeby i sugestie zleceniodawcy,
 • wybór odpowiedniego momentu na przeprowadzenie badania – ponieważ sytuacja w firmie (np. moment redukcji etatów, spiętrzenie prac, itp.) może mieć wpływ na jakość uzyskanych danych,
 • przekazanie informacji o celu badania – co zapobiegnie niedomówieniom, domysłom i niesprawdzonym pogłoskom na ten temat,
 • dobór odpowiedniego podmiotu realizującego diagnostykę – gdzie wybór zewnętrznej firmy przeprowadzającej badania, takiej jak Pracownia Badań Soma, zapewni anonimowości, poufności i bezstronności prac, a jednocześnie firma specjalizująca się w badaniach pracowniczych przeprowadzi sprawnie cały proces oraz przygotuje rzetelny raport i rekomendacje.
Opracowanie:
Toruń, Pod Krzywą Wieżą 12 lok. 1
tel. 511 979 227
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz