Materiał Partnera

Zastosowanie systemów CAD i CAM w planowaniu produkcji

Zastosowanie systemów CAD i CAM w planowaniu produkcji

Proces technicznego przygotowania produkcji obejmuje dwa systemy: CAD, czyli Computer Aided Design, oraz CAM – Computer Aided Manufacturing. Odnoszą się one odpowiednio do komputerowego wspomagania projektowania i komputerowego wspomagania wytwarzania. Stosowane są pracach inżynierskich rozmaitych branż, od konstrukcji i budowy maszyn rozpoczynając, a na projektach architektonicznych kończąc.

Komputerowe wspomaganie projektowania

Komputeryzacja, zastosowanie systemów wspomagających prace inżynierskie na gruncie technicznego przygotowania produkcji przyczyniło się do wzrostu wydajności całego procesu – również na etapie wytwarzania. Oprogramowanie CAD pozwala też skrócić czas potrzebny na uruchomienie lub przestawienie produkcji, czy też poprawienie parametrów powstających wyrobów. CAD polega bowiem na zastosowaniu sprzętu i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Oprogramowanie CAD przeznaczone jest do wspomagania działań projektanta w pierwszych fazach rozwoju produktu. Etap ten nazywany jest przygotowaniem konstrukcyjnym i obejmuje:

  • pomysł lub koncepcję wyrobu,
  • projektowanie i model wyrobu,
  • dokumentację konstrukcyjną.

Produktem systemu CAD są dane dotyczące cech wyrobu; jego kształtu, wymiarów, dokładności i jakości. Programy komputerowe tworzone przez firmę CAD-Projekt służą do projektowania, ale także do rysowania oraz modyfikowania dokumentacji konstrukcyjnej, która stanowi podstawę opracowania procesu technologicznego. Natomiast ze względu na różną charakterystykę różnych branż, wykorzystywane są specjalistyczne aplikacje dostosowane do potrzeb na przykład geotechniki czy przemysłu metalowego. Oprogramowanie CAD wykorzystywane jest również teraz, w walce z epidemią koronawirusa, w druku 3D prototypowego respiratora.

Komputerowe sterowanie wytwarzania

System CAM wykorzystywany jest po zakończeniu prac związanych z projektowaniem technicznym wyrobu. Jego funkcjonalność obejmuje sterowanie procesem wytwarzania przy użyciu komputera. Oznacza to sterowanie obrabiarkami, liniami montażowymi, robotami i innymi stosowanymi w produkcji urządzeniami. Oprogramowanie CAM pozwala planować wytwarzanie we wszystkich aspektach, w tym tworzenia harmonogramu prac, obróbki, montażu, a także kontroli jakości oraz organizacji transportu międzyoperacyjnego. Co ważne, programy CAM pozwalają przenosić informacje z systemu CAD do CAM, co usprawnia przebieg procesu produkcyjnego w przypadku użycia maszyn sterowanych numerycznie. Dużym ułatwieniem są również biblioteki narzędzi, które pozwalają na dobór parametrów obróbki z gotowych możliwości, a także możliwość wizualizacji procesów technologicznych przed ich realizacją.

Opracowanie:
Milanówek, Staszica 2b
tel. 601 206 403
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz