Materiał Partnera

Zastosowanie skał w budownictwie

Zastosowanie skał w budownictwie

Mianem kruszywa określa się materiały sypkie pochodzenia organicznego lub mineralnego. Można podzielić je ze względu na sposób uzyskiwania i uziarnienie. Kruszywa sztuczne ponadto dzielimy ze względu na użyty surowiec i metodę produkcji. Materiały te znalazły zastosowanie w budownictwie – także dróg. Przyjrzyjmy się, jakie mają właściwości i do czego są wykorzystywane.

Piasek i żwir

Oba te materiały należą do luźnych skał osadowych. Piasek zbudowany jest z ziaren mineralnych – głównie kwarcu – niepowiązanych ze sobą spoiwem. Najbardziej znanym jego zastosowaniem jest produkcja szkła – do niej jednak wykorzystywany jest wyłącznie pasek kwarcowy. Używany jest również jako składnik betonu – jego ilość wpływa na gęstość betonu. W zaprawach murarskich piasek zapewnia łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, cegieł, pustaków. Zapewnia trwałość i wytrzymałość mieszanki, w której składzie się znajduje.

Żwir może być wykorzystywany jako pokrycie – na przykład podjazdów. Znaleźć możemy go również w betonie i nawierzchniach oraz masach bitumicznych. Są to mieszanki kruszywa, lepiszcza, i wypełniacza, które stosuje się w budownictwie drogowym. Może być również materiałem podbudowy dróg.

Jak większość powszechnie stosowanych materiałów budowlanych i te są dostępne w sprzedaży. Firma Usługi Transportowe Sławomir Szuc oprócz sprzedaży materiałów sypkich oferuje także transport żwiru czy piasku.

Kruszywa w budownictwie

Tym, co łączy wymienione tu skały oraz kruszywa, jest ich zastosowanie w produkcji betonu. Poza tym aspektem ich zastosowania, choć zbliżone, nieco się od siebie różnią.

Wśród kruszyw łamanych kilka rodzajów jest wykorzystywanych w budownictwie, a szczególnie w budownictwie dróg. Tam właśnie stosowany jest grys. Jednak nie tylko, znajduje on bowiem zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i nasypów, w budownictwie wodnym. Tego kruszywa używa się w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz betonach asfaltowych, a więc jako składnik warstw ścieralnych. Tłuczeń dodatkowo wykorzystywany jest w nawierzchniach kolejowych – jako podsypka kolejowa.

Do innych kruszyw, stosowanych w budownictwie należą: kliniec – uzyskiwany z pierwszego tłuczenia.

Rozmiary kruszyw

O przeznaczeniu poszczególnych kruszyw decyduje często ich wielkość i według niej są klasyfikowane. Najmniejszy jest piasek, rozmiary żwiru oraz klińca pokrywają się ze sobą, na tłuczniu kończąc. Grysy występują w rozmiarach równych ziarnom piasku, ale pozostają mniejsze od tłucznia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz