Materiał Partnera

Zastosowanie różnego rodzaju kruszywa

Zastosowanie różnego rodzaju kruszywa

Kruszywo jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. Tym mianem określa się produkt sypki, najczęściej pochodzenia skalnego. Wydobywa się go zazwyczaj ze złóż naturalnie występujących w środowisku. Jednak możliwe jest także uzyskanie kruszywa ze sztucznych źródeł. Najczęściej wykorzystywanym i najbardziej znanym rodzajem kruszywa jest różnej grubości piasek i żwir. Gdzie takie materiały znajdują zastosowanie i jakie są ich cechy charakterystyczne?

Piasek siany i płukany

Piasek siany i piasek płukany to rodzaje tego kruszywa wyodrębnione za pomocą kryterium sposobu jego wydobycia. Piasek jest luźną skałą osadową złożoną z niewielkich ziaren, największe zazwyczaj osiągają średnicę do dwóch milimetrów. Jest łatwo dostępnym materiałem i znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Stosuje się go do wykonywania różnego rodzaju zapraw budowlanych: murarskich cementowych, gipsowych, wapiennych, gładzi, tynków i mieszanek betonowych. Poza tym, wykorzystuje się go do nasypów, niwelowania gruntu i prac melioracyjnych, a także do mas budowlanych – samopoziomujących, bitumicznych. Do zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych polecany jest zwłaszcza piasek płukany, gdyż cechuje go wysoka zawartość krzemionki. Piasek poprzez swoje właściwości pozwala na uzyskanie trwałego i wytrzymałego spoiwa, dlatego jego popularność w budownictwie stale się utrzymuje. Ciągły rozwój infrastruktury powoduje, iż popyt na ten surowiec znajduje się ciągle na wysokim poziomie.


Żwir

Żwir charakteryzuje się większą od piasku grubością ziaren, średnica jednego może wynosić nawet 63 mm. Składa się on z różnych naturalnie występujących skał i minerałów. Istnieje kilka miejsc i sposobów służących do wydobywania tego materiału budowlanego. Wśród nich wyróżniamy; żwirownie, proces powiększania koryta rzeki, dno morskie. Żwir rzeczny pozyskiwany za pomocą przesiewania i płukania dzieli się na kilka frakcji, w zależności od wielkości jego ziaren. Największy wykorzystuje się do aranżacji ogrodów, najmniejszy także ma charakter dekoracyjny, ale także stosuje się go podczas budowy domowej oczyszczalni ścieków. Żwir znajduje także zastosowanie do wysypywania podjazdów oraz w celu niwelacji dróg, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Piasek i żwir to najczęściej wykorzystywane materiały pochodzenia naturalnego w różnego rodzaju pracach budowlanych lub ogrodowych. Kopalnia piasku ROBITY I zajmuje się pozyskiwaniem tego rodzaju kruszywa i jego sprzedażą. Oferuje przede wszystkim obsługę przedsiębiorstw, ale chętnie nawiązuje także współpracę z klientem indywidualnym
Opracowanie:
Pasłęk, Sprzymierzonych 32
tel. 602 150 059
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz